Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Koos rahvuskaaslastega

05.10.2011 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga, Esileht, Uudised

Rahvuskaaslasi teenivad Helsingis Tuuli Raamat (vasakult), Riias Valdek Johanson, diasporaatööd korraldab Eestis Leevi Reinaru ja Peterburis teenib Enn Salveste. Kokku said nad konverentsil. Sirje Semm
Kaks päeva Eesti Rahvusraamatukogus peetud rahvuskaaslaste II konverents tõi kokku paarsada eestlast ligi paarikümnest riigist.

Konverentsil tehti vahekokkuvõte rahvuskaaslaste programmi käigust ning arutati selle edasist toimimist. Esindatud olid kodueestlaste kõrval väliseesti kogukondade ja organisatsioonide esindajad, teadlased ning poliitikud.
Konverents algas Euroopa eestlaste koori etteastega (dirigent Kalev Lindal), üheskoos lauldi Eesti hümni. Tervituskõnes rääkis haridusminister Jaak Aaviksoo lõimumisest globaliseeruvas maailmas, rahva saatusest, tagasipöördumisest ning selleks võimaluste loomisest. Kultuuriminister Rein Lang pöördus tänus kõigi läände läinute poole, kes aastakümneid eesti kultuuri alles hoidnud, ning soovis konverentsilt arutelu ESTOde jätkumise üle.
Peapiiskop Andres Põder ütles, et pärast Kodu- ja Välis-Eesti kirikute liitumist on luterlik kirik riigi järel suurim eestlasi ülemaailmselt ühendav organisatsioon. EELK-l on kokku 230 kogudust ja kuulutuspunkti, neist 62 väljaspool Eestit. «Mul on hea võimalus öelda tänusõnad kaasmaalastele väljaspool Eestit, kes sõjajärgsel ajal kandsid vabas maailmas edasi kristlikku vaimu, rajasid kogudusi ja toetasid oma tegevuse ja eestpalvetega Kodu-Eesti kirikut,» ütles peapiiskop ja lisas, et praegu on kiriku ülesanne toetada ka rahvuslikku vaimu ja korraldada kaasmaalaste usulist teenimist kõikjal, kus nad asuvad. «Igapäevane koguduseelu võimaldab hoida alal inimestevahelisi suhteid, viljeleda oma keelt ja traditsioone, mille hulka kuuluvad ka jumalateenistused, kirik­likud tavad ja kirikumuusika.»
Tervitusi tõi ka Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esimees Jaak Juhansoo, kes nädal varem oli teada andnud ÜEKNi juhatuse jõudmisest arusaamisele, et ESTOde korraldamine tuleks lõpetada. Seisukoht ei leidnud konverentsilt heakskiitu ja kui 2013. a ESTO eestvedaja Ingrid Echter, San Francisco Eesti Seltsi esinaine, sütitavalt kõneles, oli selge, et eestlaste suurüritus saab jätkuda.
Konverentsi avapäeva ettekannete järel alustasid töörühmad, kes jätkasid ka teisel päeval neljas sektsioonis: keel ja haridus, kultuuripärand ja kirikud, kultuur ja info ning ränne.
Rahvuskaaslaste programmi kuraator Aho Rebas nimetas programmi rakendamisest kõneldes, et väljaspool Eestit elavaid eestlasi on hinnanguliselt 150–200 000. «On raske esitada täpset arvu, kuna paljud riigid ei registreeri oma elanike etnilist päritolu ning suur osa väljarännanud eestlaste järgnevatest põlvkondadest on segunenud ja assimileerunud asukohamaa rahvusse ja ühiskonda. Isikute vaba liikumise põhimõtte alusel ei registreerita ka Euroopa Liidu sisest rännet.» Suurima väliseestlaste arvuga maad on Venemaa, Soome, Rootsi, USA ja Kanada.
Aho Rebas tõi välja kolm suurt väljarände aega. Esimene oli maaihkajate väljaränne peamiselt Vene impeeriumi aladele aastail 1820–1917. Teine laine oli nn suur põgenemine aastail 1939–1944. Ja kolmas kaasaegne uusväljaränne alates 1991. aastast, kui Eestist on lahkunud hinnanguliselt 50 000 inimest, peamiselt Euroopa Liidu riikidesse.
Seda oli märgata ka konverentsil. Kui veel neli aastat tagasi oli eestlaste esindatus valdavalt vanemaealiste käes, siis nüüd oli vahest noorim osaleja aastaseks saav Anni Liisa koos vanematega Inglismaalt, kes elavad seal kuuendat aastat ja tegelevad netikaubandusega. Kaks aastat on San Franciscos elanud ka ESTO-le uut hingamist andev Ingrid Echter
Konverentsi külalised lõpetasid tegusad päevad enne kojusõitu pühapäeval jumalateenistusega toomkirikus.
Rahvuskaaslaste programm (2009–2013) on valitsuse poolt kinnitatud riiklik arengukava, mille põhieesmärk on toetada eestluse säilitamist ja arendamist väljaspool Eestit. Programmi elluviimist koordineerib programmi kümneliikmeline nõukogu eelkõige haridus- ja teadusministeeriumi egiidi all.
Sirje Semm

Kasulikke linke
www.eesti.ee/rahvuskaaslased  
www.meis.ee  (integratsiooni ja migratsiooni SA)
www.londonieestiselts.co.uk  (eestlased Inglismaal)
www.eesti.ca/mu  (metsaülikool Kotkajärvel)
www.globalestonian.com  (koondab infot eestlusest)
www.balther.net  (Balti diasporaa kultuuripärand)
www.eesti.ca  (ajaleht Eesti Elu Kanadas)
www.uekn.org  (Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu)
www.lep-esto2013.com  (ESTO San Franciscos)

Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. (Ef 5:8b,9)