Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Koos elus ja töös

22.03.2017 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Kristuse aujärje ette on põlvitanud Kristjan Luhamets, et võtta isalt, piiskop Joel Luhametsalt, peapiiskop Urmas Viilmalt ja praost Ants Toomingalt vastu õnnistus teenimaks tões ja vaimus Tartu Pauluse kogudust.
Rita Puidet

Läinud pühapäeval oli Tartu Pauluse kirikus õpetaja Kristjan Luhametsa introduktsiooni jumalateenistus. Tähistati piiskop Joel Luhametsa 65. sünnipäeva.

„Ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse,“ lubas Issand Iisrae­li rahvale (Js 44:3). See Piibli kirjakoht väljendab ehk kõige täpsemalt inimeste tundeid, kes pühapäeval Tartu Pauluse kirikus jumalateenistusel viibisid. Tulijaid oli palju, suur kirikusaal sai rahvast täis ja kui vaimulikud olid pühakotta sammunud, võis suisa tunda, kuidas Püha Vaim ise kirikuliste üle hõljus.
Pidulikuks päevaks oli ka põhjalikult valmistutud, sest varased tulijad võisid veel näha, kuidas kiriku ette lilli istutati. Rõdul lihvis naiskoor Tiina Luhametsa käe all lauluoskust ja kõigele toimuvale elas kaasa Heljut Kapral, päevakangelaste vanaisa ja äi.

Muuta maailma
„Ei mitte meile, mitte meile, vaid Sulle, Jumal, olgu au!“ laulis kogudus ja seda au tunnistas iga kirikuline: peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Joel Luhamets, jumalateenistuse liturg praost Ants Tooming, õpetaja Kristjan Luhamets, teised vaimulikud, koguduseliikmed ja linlased.
Peapiiskopki ütles jutluses, et oleme siin sellesama mehe pärast, kellest Jesaja räägib nädala kirjakohas, kuigi paljud on võib-olla kirikusse tulnud õpetaja Joeli sünnipäeva pärast, võib-olla sellepärast, et näha, kas poeg saab sama hästi hakkama kui isa või veelgi paremini. Aga tema, peapiiskop, kõneles ikka Jeesu­sest.
Jutluse tuum keerles aga inimeste kahtluste ümber ja tõdemuse ümber, et palju kurja sünnib inimeste ükskõiksusest. Ükskõiksusega kurjust aga ei võida, ainult headusega. Ja nii tunnistas peapiiskop hiljem piiskoppi tänades, et vanem ametivend ei ole kunagi leige olnud.
20 aastat Pauluse kogudust teeninud Joel Luhamets, kes nüüd kogudusetöö jätab, kuid jätkab kirikutööd piiskopina, oli kogudusele tänulik soojuse eest, tänulik linnale kauni pühakoja eest ning sotsiaalosakonnale 15 aasta pikkuse koostöö eest. Ka meenutas ta oma eelkäijaid Harald Tammurit, Johannes Selliovi, Arnold Võsu, Harri Haamerit, Arthur Võõbust ja Arnold Habichti.

Isalikus väes
Ei ole mõtet Joel Luhametsalt küsida, missuguste tunnetega ta koguduse teenimise koguduse poolt õpetajaks valitud poeg Kristjanile üle annab. Seda võis iga kirikuline tajuda ja kuulda, kuidas piiskopi hääl värises, kui ta koos peapiiskopi ja praostiga Kristjanile õnnistussõnu lausus. Peapiiskop sai hiljem ka uuele õpetajale kinnitada, et algus on hea olnud. Seljataga on üksteist aastat teenistust: kuus aastat Kambja koguduses ja 2009. aastast isa kõrval Pauluse koguduses abiõpetajana.
Konsistooriumi otsusega 13. novembrist 2016 on Kristjan kinnitatud 19. märtsist teenima Tartu Pauluse kogudust. Hooldajaõpetajana on tema teenida ka Kursi kogudus. „Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis,“ (2Kr 9:8) sõnas koguduse uus juhatuse esimees Koit Pindmaa uuele õpetajale kingitust üle andes.
Häid, aga ka tähenduslikke sõnu lausus isale-pojale linnapea Urmas Klaas ja õnnitlejate rivi jumalateenistusele järgnenud kohvilaua juures kiriku krüptisaalis ei vähenenud ega vähenenud. Oli tõeliselt osaduslik päev.
Rita Puidet

Joel Luhamets
Sündinud 19. märtsil 1952.
Pühitsetud piiskopiks 23. aprillil 2015.
Teeninud Tartu Pauluse kogudust 1997–19.3.2017.
Kristjan Luhamets
Sündinud 13. mail 1980.
Ordineeritud preestriks 15. augustil 2006.
Teeninud Tartu Pauluse kogudust abiõpetajana alates 2009, teenib kogudust õpetajana 19. märtsist 2017.

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)