Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Koor on 100 aastat lauluga Jumalat teeninud

18.12.2013 | | Rubriik: Kirikuelu

Teisel advendipühapäeval tähistas Nõmme Rahu koguduse segakoor piduliku kontsertjumalateenistusega oma 100. aastapäeva.

Jumalateenistusel teenisid kaasa Rahu koguduse õpetaja Ove Sander, titulaarpraost Eenok Haamer (jutlus), sõpruskoguduse Askimi (Rootsi) õpetaja Peter Helgren, diakon Toivo Treiblut, organist Kersti Petermann. Koori juhatas Imbi Laas.
Rahu koguduse segakooris on 31 lauljat, nende hulgas mitmed aukartust äratavalt staažikad: Liidia Mikker laulab kooris 1952. aastast, Helju-Helene Mikker aastast 1955, meestest Enno Himberg alates 1963. Vanim kooriliige Ärni Kiisküla on 89aastane. Kirikupühade ajal saab koori kirikus laulmas kuulda, samuti lauldakse Harku tänava vennastekoguduse palvemajas.
Segakoori algus ulatub 1913. aastasse. Ehkki sellest ajast ei ole alles ühtki kirjalikku teadet, on kunagine koorivanem Rudolf Tarve omal ajal kõnelnud koori asutajatega. Tema tehtud märkmeist koori päevikus seda teada saabki.

Vennastekoguduse koorirühmast segakooriks
Sada aastat tagasi pidas praeguses Rahu kirikus oma palvetunde vennastekogudus, tasapisi hakati jumalateenistusigi pidama, seal laulis juba ka koorirühm. Kui kogudus iseseisvus ja esimeseks õpetajaks sai Anton Eilart, elavnes ka kooritöö. Muret tegi aga kütmata kirik, kus lauljad ei tahtnud käia. Et polnud ka muusikariista, pöördus kogudus riigivanem Tõnissoni poole, kes toetas kogudust 100 krooniga ja nii osteti 320 krooni eest leerituppa harmoonium. Ahi ehitati alles 1930. aastal.
Tallinna praostkonna laulupäevad kevaditi Nõmme kiriku aias on nüüdsel ajal iga-aastane traditsioon. Selle sündmuse ajalugu ulatub aga juba 1935. aastasse, kui jaanipäeval peeti kirikuaias esimene vaimulik laulupäev.
Selleks puhuks ehitati spetsiaalne paekivist laululava, mis tänini kasutust leiab. Sõja-aastatel koorielu soikus. Nõukogude võim tegi kõik, et kirikuelu välja suretada. Vaatamata raskustele ja tagakiusamistele koorielu läks siiski edasi.
1978. aastal tuli koos uue õpetaja Voldemar Iljaga Nõmmele Rõuge koguduse organist Hilma Talvar. Koori mured said murtud – oli saadud endale tubli ja kohusetundlik dirigent. Taasiseseisvumise aeg tõi värskeid tuuli ka Nõmme koguduse ellu: on rohkelt esinemisi, ka Soomes ja Saksamaal.
2000. aastast algab Imbi Laasi töö segakooriga ja see kestab õnnistusrohkelt siiani. Ei ole vahele jäänud ühtki vaimulikku laulupäeva, reisitud on Hiiumaale, Setumaale, Virumaale ja Võrumaale; Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaale.
Palju tänu Imbi Laasile ja kauaaegsele koorilauljale Marge Piknerile, kelle kogutud mälestustest oli suur abi selle kirjatüki valmimisel.
Tiiu Pikkur

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)