Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Koolitussari kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest

08.03.2017 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse instituut kutsub osalema reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolituste sarjas „Jumala armu poolt vabastatud“.
Koolituse viib läbi instituudi dotsent ja Tartu ülikooli religioonifilosoofia lektor Thomas-Andreas Põder.
Sihtrühmaks on vaimulikud, kaastöölised,  usuteaduse üliõpilased ja kõik huvilised.
Koolituse III osa – „Inimesed pole müügiks“ toimub 14. märtsil , IV osa – „Loodu pole müügiks“ – 24. oktoobril.
Sarja eesmärk on süvendada teadlikkust reformatsiooni tähendusest ja evangeelsest luterlikust kirikust kui üleilmsest osaduskonnast ning arutleda luterliku viisi üle olla kristlane ja kirik tänapäeva ühiskondliku, konfessionaalse-oikumeenilise ja religioosse pluralismi tingimustes.
Koolitustasu ühe päeva eest on 18 eurot. Märtsis toimuvale koolituspäevale registreerida hiljemalt 12. märtsiks.
Info: Kerstin.Kask@eelk.ee, tel 553 0399.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)