Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Koolitus süvendab suhteid ja avardab silmaringi

07.05.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

Igas koguduses on mingi hulk vabatahtlikke, kes aitavad kirikut korras hoida või kogukonna elu mugavamaks muuta. Üks viis vabatahtlikke motiveerida on korraldada neile koolitusi.

Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus on koolitususku ja otsib võimalusi, kuidas koguduse töötegijatele teadmisi jagada. Kuu aega tagasi kogunes kümmekond koguduse diakooniatoimkonna liiget koos õpetajaga Pilistverre, et saada aimu hingehoiu baasteadmistest. Neid jagas õppinud hingehoidja Aire Parts.
Kahe päeva jooksul tutvustas kuus aastat Ida-Tallinna keskhaiglas hingehoidjana töötanud ja praegu Adavere lähedal elav Kolga-Jaani koguduse õpetaja Peeter Partsi abikaasa Aire hingehoiu­kriise, mille hulka kuulub ka toimetulek lähedase surmaga. Ta peab oluliseks tuua leina teemasse väärikust, rahu ja loomulikkust ning tegutseb selleks loodud mittetulundusühingu Pallium meeskonnas.
Õpetaja Tiitus on vaimulikuna saanud teadmisi hingehoiust ja peab taolist koolitust väga oluliseks. Praktiliste teadmiste kõrval oli koolitusel grupitegevust, liikumis- ja kuulamisharjutusi, näiteid ja arutelu. Koolitus oli väga hästi läbi mõeldud ja iga osaleja sai endaga kaasa õpimapi.
Peale saadud teadmiste hindas õpetaja oluliseks koolituse formaati – inimesed õppisid üksteist paremini tundma, neid liitsid ühised palvused ja söögikorrad. Osalejatele tasuta väljasõit, viibimine looduses ja inspireeriv koolitus on rosin, mis motiveerib vabatahtlikku koguduses kaasa lööma.
Positiivne oli ka, et koolitaja on kirikuinimesena suurepäraselt kursis koguduse töötegija rolliga ja oskab inimesi suunata Kristuse armuvarade juurde. «Koolitus andis väärtuslikke teadmisi ka enese säästmiseks, sest hingehoiu töövahend on inimene,» ütleb koguduse diakooniatoimkonna esimees Enna Audova.
Kel soovi ka oma koguduses sarnast koolitust korraldada, peaksid pöörduma Kolga-Jaani kogudusse Aire Partsi poole. Ta on nõus väljakutse vastu võtma.
Rita Puidet

Aire Parts töötab inimestega

Hingehoidja Aire Parts on oma eluga jõudnud tagasi lapsepõlvemaile, kus on lõpetanud Puurmani keskkooli 1983. Praegu elavad abikaasad Aire ja Peeter Parts Adavere lähedal Pudukülas. Aire Parts on lõpetanud Tartu Teoloogia Akadeemia religioonipedagoogika erialal ja kaitsnud samas magistritöö hingehoiu erialal.
Tal on kuueaastane töökogemus hingehoidjana Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliinikus, kus oli ravil palju eakaid, raskeid haigeid ja surijaid patsiente. Seal aitas ta sisse seada nn leinatoad, avada kliiniku kabeli ja haigla hospiitsi surijatele haigetele. Ta oli MTÜ Palliumi (vt www.pallium.ee) asutamise juures.
Ta on teinud kaastööd Laste- ja Noorsootöö Ühendusega mitme töövihiku väljaandmisel. Saadud kogemust kasutab ta koguduses laste- ja noortetööd tehes.

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)