Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Konverents passiivse joomise teemal

25.03.2015 | | Rubriik: Teated

Eesti Karskusliit korraldab 30. märtsil Tallinnas Radisson Bly Sky hotellis rahvusvahelise konverentsi passiivse joomise teemal.
Passiivne joomine, nagu passiivne suitsetamine, viitab kahjule, mida põhjustatakse teistele alkoholi joomisel. Nende kahjude hulka kuuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate joomise mõju lastele, roolijoodikute põhjustatud õnnetused, koduvägivald ja alkoholiga seotud seksuaalvägivald, kuid ka rahu rikkumine, vandalism ja kaaskodanike häirimine. Passiivne joomine või teistele tekitatud kahju pälvib rahvusvahelises teadusmaailmas ja alkoholipoliitikas üha enam tähelepanu.
Konverentsil kõnelevad kolm teadlast, kes on oma riigis osalenud vastavasisulise raporti koostamisel: dr Ann Hope Trinity Kolledžist Dublinist, dr Inger Synnøve Moan Norrast, dr Christoffer Tigerstedt Soome riikliku tervise ja tervishoiu instituudist.
Konverents algab kell 10. Osalemine on kõigile tasuta. Ingliskeelsed ettekanded tõlgitakse eesti keelde. Konverentsile registreeruda hiljemalt 26. märtsiks.

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)