Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Konverents ja palvemaja aastapäev Hageris

09.09.2015 | | Rubriik: Teated

Hageri Lambertuse koguduse ning SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumite korraldamisel toimub laupäeval, 19. septembril Hageri koguduse majas kauaaegse kirikuõpetaja Konstantin Thomsoni 150. sünniaastapäevale pühendatud konverents.
Kl 14 ettekanded:
* Sigrid Põld «Konstantin Thomson ja tema aeg Hageris»;
* Jaanus Plaat «Hageri kihelkonna 19.–20. sajandi luteri pastorite koostöö kohaliku vennasteliikumisega»;
* Rait Talvoja «Perekond Eylandt – köstrite dünastia».
Kl 16 vestlusring.
Kl 17 näituse «Kolme kihelkonna vennad ja õed. Vennastekoguduse usuliikumine Rapla, Juuru ja Hageri kihelkondades» avamine. Näituse on kokku pannud SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid, kuraatorid Rait Talvoja, Jaanus Plaat ja Kalev Kask.
Slaidiprogramm Hageri kihelkonna vennasteliikumisest ja palvemajadest läbi aegade. Jaanus Plaat.
Kl 18 palvetund Hageri palvemajas.
Hageri palvemaja aastapäev pühapäeval,
20. septembril.
Kl 10 piiblitund palvemajas, õpetaja Mihkel Kukk.
Kl 12 jumalateenistus, armulaud. Jutlustab õpetaja Mihkel Kukk.
Kl 15 palvemaja 197. aastapäeva koosolek palvemajas.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)