Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Kontsistooriumi otsused

13.02.2008 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi istungil eelmisel teisipäeval võeti vastu otsuseid koguduste õpetajate palgatoetuse kohta, kinnitati uued kirikukogu liikmed ja otsustati ka koguduste teenimise osas.Pika päevakorra üks otsustest puudutab palgatoetuskassat. EELK kirikuseadustiku § 96 alusel otsustati määrata keskkassast palgatoetust saavale vaimulikule (täiskohaga teenimisel) teenistustasu suuruseks 1,5 Eestis kehtivat miinimumpalka. Seejuures moodustab keskkassast makstav palgatoetus kuni 50% vaimuliku teenistustasust.
Juhul kui kogudus muudab aasta jooksul vaimulikule makstavat teenistustasu, jääb palgatoetus samal aastal muutmata.

Uued kirikukogu liikmed
Kinnitati ka mitu uut kirikukogu liiget.
Kirikuseadustiku § 128 lõike 5 ja õp Urmas Petti avalduse ning Tartu praostkonna sinodi otsuse alusel otsustati vabastada Urmas Petti XXVII kirikukogu liikme kohustustest alates 10. jaanuarist  ja kinnitada Eenok Haamer kirikukogu uueks liikmeks.
Põhikirja § 25 lõike 1 ja EELK vaimulike konverentsi 23. jaanuari otsuse alusel otsustati kinnitada Thomas Andreas Põder ja Randar Tasmuth XXVII kirikukogu liikmeteks alates 23. jaanuarist 2008.

Koguduste teenimine
Langetati ka mitme koguduse teenimist puudutavaid otsuseid. Keila koguduse nõukogu otsuse alusel kinnitati õpetaja Marek Roots Keila koguduse õpetajaks alates 1. aprillist. Ta vabastati Häädemeeste koguduse õpetaja ning Treimani ja Tahkuranna koguduse hooldajaõpetaja kohustustest samast kuupäevast. Nende koguduste hooldajaõpetajaks määrati praost Enn Auksmann.
Vändra koguduse hooldajaõpetajaks määrati 1. veebruarist Ants Kivilo ja Sindi koguduse hooldajaõpetajaks Tõnu Taremaa.
1. märtsist määrati Paldiski koguduse hooldajaõpetajaks Joel Siim, tema alluvusse diakon Merle Prass-Siim.
11.–17. veebruarini on peapiiskop Andres Põder puhkusel.
Õpingute katkestamine
Pastoraalseminari juhataja Ove Sanderi esildise alusel katkestati õpetajaameti kandidaat Malle Kruusma pastoraalseminari praktika Valga koguduses alates 5. veebruarist  ja uus praktikakogudus jäeti määramata.  Selles tulenevalt loetakse samast kuupäevast katkenuks ka tema õpingud Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris.

EK

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)