Esileht » Uudis » Uudised »

Konsistooriumi täiskogu istungil jaanuaris

22.01.2004 | | Rubriik: Uudised

Urmas Viilma kinnitati OÜ Kiriku Varahaldus juhatajaks. OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu liikmeteks kinnitati Aivar Berzin, Mart Einpalu, Illar Hallaste, Joel Luhamets ja Mati Maanas. Nõukogu koosseisu volitused kestavad 13. jaanuarist 2004 kuni 13. jaanuarini 2005.
Konsistooriumi otsusega on diakon Toomas Maarand määratud teenima Pärnu-Jakobi kogudust Urmas Viilma alluvuses alates 1. jaanuarist. Urmas Viilma on vabastatud Tõstamaa koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. jaanuarist 2004. Tõstmaa koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. jaanuarist on määratud Tiina Janno. Urmas Viilma kinnitati Pärnu praostkonna abipraostiks.
Uued nõukogu liikmed
Konsistooriumi otsusega nimetati haridusnõukogu liikmeteks üheks aastaks: Allan Kährik, Kersti Petermann ja Alar Laats ning sekretäriks Kadri Lääs.
Infotehnoloogia nõukogu liikmeteks üheks aastaks: Priit Humal, Walter Johanson, Ülle Keel, Margus Kirja, Riina Sildvee, Jaan Süld ja Illimar Toomet.
Kirjastusnõukogu liikmeteks üheks aastaks: Mihkel Kukk, Ingmar Kurg, Sirje Semm ja Meelis Süld.
Kunsti- ja arhitektuurinõukogu liikmeteks üheks aastaks: Eva Jänes, Illar Kannelmäe, Juhan Kilumets, Olev Liivik, Peeter Paenurm, Tõnu Parmakson ja Marju Raabe.
Välissuhete nõukogu liikmeteks üheks aastaks: Joel Luhamets ja Leevi Reinaru.
Majandusnõukogu liikmeteks üheks aastaks: Aivar Berzin, Gustav Kivirand ja Mati Maanas.
Tegevus lõpetatud
EELK seadlusega tunnistatakse lõppenuks EELK Diakooniakeskuse (reg nr 01800470; edaspidi Keskus) tegevus seisuga 31. detsember 2003. Keskuse omanduses olev vara antakse üle Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule diakoonia-alase töö edendamiseks. EELK Diakooniakeskuse põhikiri tunnistatakse kehtetuks alates 1. veebruarist 2004.
EELK Konsistoorium võttis vastu EELK seadluse, millega lõpetatakse alates 1. veebruarist 2004 EELK Kriminaaltöö Keskuse (reg nr 01800620; edaspidi Keskus) tegevus. Keskuse omanduses olev vara antakse üle Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule. EELK Kriminaaltöö Keskuse põhikiri tunnistatakse kehtetuks alates 1. veebruarist 2004.
Konsistooriumi presiidiumit ja peapiiskoppi volitatakse vastu võtma otsuseid, mis lisaks käesolevale seadlusele osutuvad vajalikeks seoses mõlema Keskuse tegevuse lõpetamisega ning ülesannete ja vara üleminekuga mõlemalt Keskuselt EELK-le.
Kinnitati eelarveid
EELK Konsistooriumi otsusega asutati sihtasutus EELK Misjonikeskus.
Konsistooriumi otsusega kinnitati Harju-Jaani koguduse sõpruskogudusteks Soome kiriku Salo-Uskela kogudus ja Rootsi kiriku Nässjö kogudus.
Konsistooriumi otsusega anti Valdo Reimannile luba kandideerida Jõgeva koguduse õpetaja ametikohale ja Andres Tšumakovile luba kandideerida Käru koguduse õpetaja ametikohale.
Konsistooriumi määrusega kinnitati EELK Konsistooriumi kantselei 2004. aasta eelarve ja diasporaatöö 2004. aasta eelarve liigendus.
Määrusega kinnitati Soome Kiriku Välisabi poolt 2004. aastal rahastatavate projektide loetelu.
Määrusega kehtestati EELK töötajate töötasustamine 2004. aastal vastavalt EELK palgaseaduse §-de 1 ja 3 alusel ja EELK palgaseaduse lisas 2 toodud EELK vaimulike, kutsetööliste ja töötajate palgaastmestikule vastavad palgamäärad alates 1. jaanuarist 2004.
EK

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)