Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Konsistooriumi novembrikuu istungil

27.11.2019 | | Rubriik: Ametlikud teated

EELK XXX kirikukogu liikmeks Järva praostkonnas kinnitati Jaanus Tammiste.
EELK koostöömedal on antud järgmistele EELK kaastöölistele Soomest: Juhani Virtanen, Leena Märsylä, Hannele Päiviö, Kaisa Jäppinen, Kaija Eerola.
SA EELK Tallinna Diakooniahaigla nõukogu liikmeteks määrati Vahur Keldrima, Annika Laats, Tanel Ots, Ove Sander ja Triin Simson.
Kuulutati vakantseks Audru koguduse õpetaja ametikoht. Avaldusi saab esitada 1. detsembrini. Kuulutati vakantseks Vastseliina koguduse õpetaja ametikoht. Avaldusi saab esitada 15. jaanuarini 2020.
Aare Luup on kinnitatud Tallinna Peeteli koguduse õpetajaks alates 10. oktoobrist. Urmas Saupõld on määratud Valga praostkonna vikaardiakoniks alates 1. novembrist. Diakon Rando Lillepa on arvatud emerituuri alates 1. novembrist.
Järva-Madise kogudusele anti luba koguduse nõukogu valimata jätta. Tiit Lastik on vabastatud Järva-Madise koguduse diakoni ametikohalt ja arvatud reservi alates 5. novembrist.

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)