Esileht » Uudis » Esileht »

Konsistooriumi korraldused COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks

18.11.2020 | | Rubriik: Esileht

Kirikuvalitsus võttis e-hääletusel 13. novembril vastu uued korraldused vaimulikele ja kiriklike asutuste juhtidele COVID-19 haiguse jätkuva leviku tõkestamiseks.

„Oleme Eestis sisenenud COVID-19 viiruse leviku järgmisesse faasi ja olukord kõikjal Eestis muutub keerulisemaks. Haigusega nakatunuid on juba meie vaimulike, nende perede ja kiriku töötegijat hulgas. Lähikontaktsete ring on veelgi laiem. Kahenädalasest eneseisolatsioonist on väljumas kirikuvalitsuse liikmed ja kogu konsistooriumi kantselei pere. Haigusjuhtumeid on juba luterlikes haridusasutustes ja koguduste pühapäevakoolides. Samasugune on olukord oikumeeniliste partnerkirikute keskel,“ kirjutab peapiiskop Urmas Viilma oma kaaskirjas.

Viiruse leviku takistamiseks tuleb kasutusele võtta konkreetsed meetmed ja suhtuma olukorda väga tõsiselt. Eriti puudutab see desinfitseerimisrutiini järgimist, isikukaitsevahendite, sealhulgas kaitsemaski kandmise kohustust siseruumides ja isolatsiooninõuete ranget täitmist nii haigestununa kui ka lähikontaktsena.

Koguduste vaimulikel tuleb jumalateenistuse teadetes ja teistes koguduse infokanalites regulaarselt informeerida koguduseliikmeid ja teisi kiriklikel üritustel osalejaid, et isikud, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, samuti nende lähikontaktsed pereliikmed ja teised nendega kokku puutunud inimesed peavad püsima eneseisolatsioonis. Inimestel, kes tunnevad, et on haigestunud, paluda mitte liikuda avalikes kohtades ega tulla kirikusse.

Osaliselt juhindutakse nendes korraldustes Vabariigi Valitsuse 12. novembri korraldusest, mis rakendusid esmaspäevast, 16. novembrist. Ka konsistooriumi korraldused kehtivad esmaspäevast. Uued korraldused asendavad kõik varasemad samal eesmärgil konsistooriumi poolt väljastatud korraldused ja juhised. 13. novembri korraldus ei anna juhiseid advendiaja ja jõulude pühitsemisele. Eelolevad nädalad võivad tuua täiendavaid juhiseid ja korraldusi. Kirikuvalitsuse korraldust saab lugeda EELK kodulehel (eelk.ee).

Väljavõte konsistooriumi korraldusest

11. Jumalateenistuste, ametitalituste ja muude kiriklike ürituste läbiviimisel kirikusaalis ning koguduse ja kirikliku asutuse ruumides: /…/

— peavad vaimulikud, muusikud ja teised jumalateenistuse ettevalmistamise või läbiviimisega seotud isikuid ühiselt altarist või puldist teenides kandma kaitsemaski või visiiri;

— soovitakse, kui jumalateenistuse osaks on rahusoov, üksteisele rahu ilma füüsilise kontaktita;

— peab armulaua pühitsemise ja jagamise eel vaimulik oma käed võimalusel enne desinfitseerimist ka pesema; 

— tuleb hoida armulaua annid altaril kaetuna rätiku või (karika) kattega, mis eemaldatakse ainult pühitsemise hetkeks;

— tuleb vaimulikul armulaua pühitsemise ja jagamise ajal kanda kaitsemaski või visiiri;

— tuleb vaimulikul armulaua jagamise ajal desinfitseerida vajadusel korduvalt oma käsi;

— kutsub vaimulik armulaualised altari juurde ainult armulaua vastuvõtmise hetkeks, paludes inimestel hoida turvalist distantsi ja liikuda jagamiskohta üksteise järel;

— tuleb armulauale tulijatele luua enne armulaua vastuvõtmist ja oblaadi käega puudutamist võimalus käte desinfitseerimiseks;

— kasutatakse pühitsetud veini jagamisel individuaalseid veinipeekreid või jagatakse oblaati veini sisse kastes ja inimesele otse suhu asetades;

— jagades erandkorras armulauda ühel kujul (una specie) oblaati inimesele otse suhu või desinfitseeritud käele asetades. /…/

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)