Esileht » Uudis » Uudised »

Konsistooriumi juunikuu otsuseid

17.06.2009 | | Rubriik: Uudised

EELK XXVIII kirikukogu liikmeteks Viru praostkonnast kinnitati Anne Ferschel, abipraosti kt Tauno Toompuu ja õp Villu Jürjo; Võru praostkonnast abipraost Üllar Salumets, õp Mait Mölder ja Rannar Susi.
Õpetaja Tauno Toompuu määrati Viru praostkonna abipraosti kohusetäitjaks kuni järgmise korralise sinodini.
Andres Mäevere vabastati Petseri koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. augustist ja uueks hooldajaõpetajaks määrati samast kuupäevast Toivo Hollo.
Kuulutati vakantseks Pindi koguduse õpetaja ametikoht; avalduste esitamise tähtaeg on 30. juuni. Kinnitati OÜ Kiriku Varahaldus 2008. aasta majandusaasta aruanne.
Katastroofifond, palga- ja pensionitoetuskassa reorganiseeriti ning moodustati nende baasil eelarvevälised sihtfondid: EELK katastroofifondi uueks nimetuseks on EELK diakooniafond, EELK palga- ja pensionitoetuskassa uueks nimetuseks on EELK keskkassa. Moodustati ka konsistooriumi eelarvevälised EELK sihtfondid: arengufond, investeerimisfond ja laagrikeskuse Talu toetusfond. Kinnitati EELK sihtfondi kord ja tingimused. Täpsemalt www.eelk.ee siseveebist.
* * *
Peapiiskop andis oma otsusega EELK tunnustusmärgi Saksamaa Põhja-Friisimaa kirikuringkonna Estlandhilfe esindajale Hans-Martin Nielsenile Järva praostkonna koguduste toetamise eest.

EK

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)