Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Konsistooriumi ja piiskopliku nõukogu otsustest

17.11.2006 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi 7. novembri istungil anti Prangli saare 16 elaniku taotluse alusel nõusolek asutada Prangli saarel kogudus. Otsuse koguduse asutamise ja EELKsse vastuvõtmise kohta langetab kirikukogu.

Peterburi Jaani koguduse hooldajaõpetajaks määrati alates 7. novembrist õpetaja Argo Olesk. Praost Vallo Ehasalu määrati Karula koguduse hooldajaõpetajaks alates 15. septembrist.

Preester Tõnis Nõmmik vabastati Eesti Kaitsejõududes kaplanina teenivate EELK vaimulike peakaplani ülesannetest seoses lahkumisega Eesti Kaitsejõudude teenistusest ning määrati emerituuri alates 6. novembrist. Samast päevast täidab peakaplani ülesandeid preester Taavi Laanepere.

Moodustati Eesti I kirikukongressi 90. aastapäeva tähistamist ettevalmistav komisjon koosseisus Kristel Engmann, Mihkel Laar (teoloogiaüliõpilane), Mati Maanas, Toomas Nigola, Tiit Salumäe, Ove Sander, Jaan Tammsalu ja Marko Tiitus.

Otsustati autasustada Taimi Välbat EELK aukirjaga teenete eest kirikumuusika edendamisel ja anda SELK Vaasa soome kogudusele tänukiri sõprussuhete arendamise eest Pärnu Eliisabeti kogudusega.

Kinnitati koguduse statistilise aastaaruande muudatused.

Piiskopliku nõukogu 24. oktoobril toimunud koosolekul käsitleti olulisema küsimusena uue «Jumalateenistuste ja talituste käsiraamatu» eelnõu menetlemise korda. Piiskoplik nõukogu otsustas teha liturgiakomisjonile ülesandeks esitada käsiraamatu materjalid vaimulike konverentsi 2007. aasta istungjärgu päevakorda.

Materjalid avaldatakse elektroonilisel kujul. Edasise töö planeerimisel otsustati lähtuda põhimõttest, et käsiraamatu eelnõu menetletaks 2007. aasta jooksul, esitataks vaimulike konverentsile heakskiitmiseks 2008. aasta jaanuaris ja kirikukogule vastuvõtmiseks 2008. aasta kevadel.

Käsitleti preestriameti taotlejate haridus- ja kutsenõuete ning eksamineerimise korra eelnõu.

Kirikukogu 2007. aasta sügisistungjärgule esitati kirikuseadustiku muutmise seaduse eelnõu ning kiriku sümboolika eelnõu.

Indrek Vaino,

,

peapiiskopi assistent

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)