Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Konsistooriumi detsembrikuu istungil

25.12.2019 | | Rubriik: Ametlikud teated

Urmas Karileet on määratud Narva koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. jaanuarist 2020.
Reet Eru on määratud Harju-Madise koguduse õpetajaks alates 1. jaanuarist 2020.
Praost Marko Tiituse taotluse alusel konsistoorium ennistab Tõnu Veimeri EELK vaimulikuks alates 10. detsembrist ja tema ametiaega on pikendatud kuni 8. juunini 2022. Tõnu Veimer on määratud Viljandi praostkonna vikaar­diakoniks alates 10. detsembrist.
Anti luba Valga kogudusel läbi viia erakorralised juhtorganite valimised hiljemalt 1. märtsil 2020. Kuni uute juhtorganite valimiseni täidab Valga koguduse juhatuse ülesandeid õp Margus Suvi.
Kinnitati EELK konsistooriumi 2020. aasta eelarve (leitav EELK siseveebist).
SA EELK Perekeskuse nõukogust kutsuti tagasi Naatan Haamer ja Lii Lilleoja.

Peapiiskopi otsused
EELK tänukirja sai Veiko Beilmann Jõgeva koguduse toetamise ja abistamise eest.
Lembit Tammsalu sai loa kandideerida Audru koguduse õpetaja ametikohale.

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)