Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Konsistooriumi aprillikuu istungil

03.05.2017 | | Rubriik: Uudised

Jaanson, MartEELK kirikuseadustiku § 64 punkti 5 ja Valga praostkonna sinodi otsuse alusel kinnitati Mart Jaanson (fotol) Valga praostkonna praostiks alates 17. märtsist, samast ajast kinnitati Valga praostkonna abipraostiks senine praost Vallo Ehasalu.
EELK kirikuseadustiku § 134 ja assessor Marko Tiituse ettepaneku alusel nimetati EELK lauluraamatukomisjoni liikmeks ja sekretäriks Maris Oidekivi-Kaufmann.
EELK põhikirja § 25 lõike 1 ja Ida-Harju praostkonna sinodi otsuse alusel kinnitati EELK XXX kirikukogu liikmeteks Raivo Linnas, Andres Õis ja õp Jaan Nuga.
Jyrjo,Villu2010EELK kirikuseadustiku § 84 punkti 2, § 80 lõike 1 ja praost Marko Tiituse avalduse alusel määrati Villu Jürjo (fotol) Viljandi praostkonna vikaarõpetajaks praost Marko Tiituse alluvuses kuni 31. detsembrini 2017.
EELK kirikuseadustiku § 84 punkti 2, § 80 lõike 1 ja õp Kaido Saaki avalduse alusel vabastati ta Mihkli koguduse õpetaja kohustustes alates 15. aprillist. Kuni koguduse uue hooldajaõpetaja määramiseni korraldab Mihkli koguduse teenimist praost Leevi Reinaru.
EELK põhikirja § 19 alusel määrati õp Hedi Vilumaa SA Viljandi Haigla kaplaniks valdkonna assessori alluvuses 1. septembrist 2008.
EELK kirikuseadustiku § 58 lõike 3, § 88 lõike 2 ja Keila koguduse nõukogu koosoleku otsuse alusel pikendati diakon Anu Väliaho ametiaega kuni 18. aprillini 2022. a ja õp Juha Tapani Väliaho ametiaega kuni 23. veebruarini 2018.
EELK kirikuseadustiku § 89 lõike 1 alusel vabastati õp Joel Siim Paldiski koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. märtsist seoses õp Merle Prass-Siimu taasasumisega koguduse õpetaja ülesandeid täitma.

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)