Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Konsistoorium võtab tööle fundraisingu spetsialisti

04.01.2017 | | Rubriik: Teated

Tööülesandeks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi, selle allasutuste ja organisatsioonide tulemusliku fundraisingu korraldamine. Tööperiood algab 1. veebruaril ja selle esimese etapi kestvus on poolteist aastat. Projekti tulemuslikul käivitumisel pikendatakse tööleping tähtajatuks.
Fundraisingu spetsialisti tegevused on:
• kiriku jaoks abikõlblike projektiraha ressursside kaardistamine;
• projektide kirjutamine;
• kiriku allasutuste ja satelliitorganisatsioonide kaasamine fundraisingu protsessi;
• koguduste teadlikkuse tõstmine fundraisingu teemal, sh koolituste korraldamine ja abimaterjalide koostamine.
Kandidaadilt eeldame: motivatsiooni kiriku finantssuutlikkuse parandamiseks; eesti ja inglise keele valdamist kõnes ja kirjas; head arvuti kasutamise oskust; projektide kirjutamise kogemust; head suhtlemisoskust, leidlikkust ja usaldusväärsust; oskust töötada iseseisvalt, kohusetundlikult ja efektiivselt.
Avaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 16. jaanuariks EELK Konsistooriumisse aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn; e-post: konsistoorium@eelk.ee. Motivatsioonikiri (maksimaalselt 3000 tähemärki koos tühikutega) peaks sisaldama nägemust kiriku fundraisingu võimalustest ja kandidaadi seniseid kogemusi fundraisingu vallas.
Info: Eve Kruus, EELK Konsistooriumi personalispetsialist; e-post: eve.kruus@eelk.ee; tel 627 7364, 552 4755.

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)