Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Konkurss sihtasutuse juhatuse liikme ametikohale

24.08.2016 | | Rubriik: Teated

Mustamäe Kiriku Sihtasutuse (asutamisel) nõukogu kuulutab välja konkursi sihtasutuse juhatuse liikme ametikohale. Sihtasutuse põhieesmärgiks on Tallinnasse Mustamäele luterliku kiriku ehitamise, rahastamise, haldamise ja kasutamise korraldamine.
Sooviavaldus koos CV-ga, haridust tõendavate dokumentide ärakirjadega esitada märgusõnaga «Konkurss» hiljemalt 4. septembriks EELK Konsistooriumi aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn või saata e-posti aadressile konsistoorium@eelk.ee.
Sooviavalduses tuleb loetleda need kogemused, oskused ja muud argumendid, mis annaksid sihtasutuse nõukogule põhjendatud aluse valida avaldaja välja kõigi teiste avaldajate seast (motivatsioonikiri); nimetada soovitava brutokuutasu suurus.
Kontaktisik: kantsler Ülle Keel, tel 627 7355;
e‑post kantsler@eelk.ee.

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)