Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Konkurss rektori ametikohale

18.01.2017 | | Rubriik: Teated

EELK Konsistoorium kuulutab välja konkursi EELK Usuteaduse Instituudi rektori ametikoha täitmiseks  1. märtsist 2017 kuni 28. veebruarini 2022.
Rektori ülesandeks on juhtida ja esindada instituuti, vastutada instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Rektori ametisse võib kandideerida teoloogilise kõrgharidusega vaimulik, kellel on doktorikraad ja kirikliku teenimise kogemus.
Kandideerijal palume esitada digitaalselt allkirjastatud  dokumendid EELK Konsistooriumile hiljemalt 1. veebruariks e-posti aadressil konsistoorium@eelk.ee:
* avaldus;
* elulookirjeldus, sh teenistuskäik;
* nõuetekohane haridust tõendava dokumendi koopia.
Täiendav teave: rektoraadi kantselei juhataja Mariann Münter, tel 600 1400 või e-posti aadressil   ui@eelk.ee.

Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. (Lk 10:16)