Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Konkurss rektori ametikohale

20.09.2017 | | Rubriik: Teated

Eesti Metodisti Kiriku (EMK) kirikuvalitsus kuulutab välja konkursi Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari (EMKTS) rektori ametikoha täitmiseks alates 1. augustist 2018 kolmeks aastaks.
Rektor suunab seminari teoloogilise ja haridusliku visiooni kujundamist, juhib seminari nii administratiivses kui ka vaimulikus valdkonnas ning loob seminaris kogukonna, kes sügavalt väärtustab usku, õppimist, vaimulikku kujunemist ja praktilist teenimist.
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid (avaldus, CV, visioonikiri rektori ametikohal töötamiseks inglise keeles ning haridust tõendavad dokumendid) palume esitada EMK kirikuvalitsusse 31. oktoobriks 2017 aadressil keskus@metodistikirik.ee
Info kandideerimise kohta EMK kirikukeskusest tel 668 8497 või veebiaadressilt www.metodistikirik.ee.

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)