Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Konkurss meediatöö projektijuhi ametikohale

16.09.2020 | | Rubriik: Teated

Eesti Kirikute Nõukogu juhatus kuulutab välja konkursi meediatöö projektijuhi ametikohale (osalise tööajaga 0,3; töö asukoht ei ole määratud) alates 1. novembrist.

Projektijuhi ülesandeks on korraldada ja toetada Eesti Kirikute Nõukogu suhtlust avalikkusega, selgitada avalikkusele Eesti Kirikute Nõukogu töö eesmärke ja suurendada kristliku sõnumi tuntust ühiskonnas. Meediatöö projektijuht planeerib koostöös Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja avalike suhete konsultandiga meediatöö tegevuskava ja strateegiat vas­ta­vu­ses meedia ümarlaua ettepanekute ja töökoosolekute otsustega.

Avaldus, CV, visioon meediatööst avalikkusega ja soovituskiri liikmeskiriku juhilt esitada hiljemalt 1. oktoobriks e-posti aadressile ekn@ekn.ee või paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139. Info 646 1029, 512 2564.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)