Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Konkursid usuteaduse instituudis

27.09.2017 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse instituut kuulutab välja konkursi järgmiste professorikohtade täitmiseks alates                 1. jaanuarist 2018:
1) piibliteaduste õppetooli professor (koormusega 1,0 täiskohta);
2) võrdleva usundiloo õppetooli professor (koormusega 0,5 täiskohta).
Nõuded professori ametikohale kandideerijale:
* pedagoogiliste oskuste ja kogemuste olemasolu, sh üliõpilaste juhendamise kogemus;
* vähemalt viieaastane aktiivse teadus- ja arendustegevuse või loometegevuse kogemus;
* tunnustatud asjatundja oma erialal;
* doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
* suutlikkus õpetada oma eriala aineid ühes võõrkeeles.
Lisaks arvestatakse:
* rahvusvaheliste teaduspublikatsioonide olemasolu ja osalemist rahvusvahelistes koostöövõrgustikes;
* kogemust õppetooli juhatamisel ja arendamisel (eelkõige kraadiõppe korraldamisel ja akadeemilise järelkasvu kindlustamisel).

Usuteaduse instituut kuulutab välja konkursi järgmiste lektorikohtade täitmiseks alates 1. jaanuarist 2018:
1) praktilise usuteaduse lektor (koormusega 1,0 täiskohta);
2) praktilise usuteaduse lektor (koormusega 0,5 täiskohta);
3) piibliteaduste õppetooli lektor (koormusega 0,5 täiskohta).
Nõuded lektori ametikohale kandideerijale:
* pedagoogilised oskused ja oma kutsealane töökogemus;
* magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Kandidaatidel palume esitada dokumendid hiljemalt 25. oktoobriks EELK Usuteaduse Instituudi rektoraati või saata postiga aadressil Pühavaimu 6, 10123 Tallinn:
* avaldus rektori nimele,
* akadeemiline curriculum vitae,
* teaduskraadi kinnitava dokumendi ja isikut tõendava dokumendi koopia,
* muud, sh pedagoogilist tegevust kinnitavad materjalid.

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)