Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Konkursi väljakuulutamine

06.04.2016 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi järgmiste professorikohtade täitmiseks alates
1. jaanuarist 2017:
1. süstemaatilise teoloogia professor (koormusega 1,1 täiskohta),
2. kirikuloo professor (koormusega 1,0 täiskohta).

Nõuded professori ametikohale kandideerijale:
• pedagoogiliste oskuste ja kogemuste olemasolu, sh üliõpilaste juhendamise kogemus;
• vähemalt 5aastane aktiivse teadus- ja arendustegevuse või loometegevuse kogemus;
• tunnustatud asjatundja oma erialal;
• doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• suutlikkus õpetada oma eriala aineid ühes võõrkeeles.
Lisaks arvestatakse:
• rahvusvaheliste teaduspublikatsioonide olemasolu ja osalemist rahvusvahelistes koostöövõrgustikes;
• kogemust õppetooli juhatamisel ja arendamisel (eelkõige kraadiõppe korraldamisel ja akadeemilise järelkasvu kindlustamisel).
Kandidaatidel palume esitada dokumendid hiljemalt 4. maiks 2016. Dokumendid palume tuua Usuteaduse Instituudi rektoraati või saata postiga aadressil Pühavaimu 6, 10123 Tallinn:
• avaldus rektori nimele,
• akadeemiline curriculum vitae,
• teaduskraadi kinnitava dokumendi ja isikuttõendava dokumendi koopia,
• muud, sh pedagoogilist tegevust kinnitavad materjalid.

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. (1Jh 3:8b)