Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Kõne tänupalvusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. nelipühal, 15. mail

18.05.2016 | | Rubriik: Juhtkiri

Oleme täna siia Tallinna toomkirikusse kogunenud tänuga meeles ja südames. Tahan meie kiriku nimel tänada kõiki kiriku sõpru, kaastöölisi, ustavaid abilisi ning töötegijaid, kelle toel ja abil Eesti kirik igapäevaselt toimib ja elab. Üle kõigi meie hingab meie kirikus aga nelipüha Vaim ja Kristuse rahu.
Just Lohutaja Tõe Vaim oli see, kelle saabumine nelipüha päeval pööras Jeesusesse uskujate ja tema järgijate arvu kasvule. Aga rahu kohta ütles Jeesus: «Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab.» (Jh 14:27) See Jeesuse rahu ei ole maailma poolt kingitud hingetõmbepaus ärevate hetkede, kära, pahatihti ka sõdade ja vägivalla vahel. Rahu, mille Kristus enda omadele annab, on rõõmus rahu usus ja veendumuses, et Kristuses elades oleme isegi maailma ärevuse ja rahutuse keskel hoitud ja juhitud Tõe Vaimu – Püha Vaimu kaudu ning meie hingele ei saa juhtuda midagi halba. Ega muidu poleks Jeesus oma jüngritele öelnud: «Kui te mind armastate, küll te siis rõõmustate, et ma lähen Isa juurde» (Jh 14:28).
Rõõmustada Jeesuse taevasseminekust on võimalik seetõttu, et usaldame Jeesuse lubadust saata Lohutaja Vaim meie juurde. Rõõmustame ka seetõttu, et Jeesus on läinud valmistama meile taevaseid eluasemeid selleks ajaks, kui saabub meiegi tund asuda teele igavikku. Rõõmustame aga ka seetõttu, et me armastame. Armastame Jumalat ja armastame ligimest nagu iseennast. Kristuse enda armastus on meile siin eeskujuks.
Kõik, keda täna tahame tunnustada ja tänada, on oma elus teinud midagi sellist, mis on lasknud Kristuse eeskuju järgides armastusel välja paista. Teie tegudes, head sõbrad, ei ole nähtavad mitte teie ise, vaid Kristus.
Inglise keeles kasutatakse nende kohta, kes on olnud heategevuses aktiivsed või saanud hakkama millegi erilisega, ütlust «Nad on käinud miili rohkem». See ütlus põhineb Jeesuse sõnadel mäejutluses: «Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks!» (Mt 5:41). Püha Porfirios on armastusest kõneldes omakorda öelnud: «Armastuse käsk on kristluse «kõrgem matemaatika». Kes armastab vähe, annab vähe. Kes armastab rohkem, annab rohkem, ja mida on anda sellel, kes armastab üliväga? Ta annab iseenda!»
Teie kõik olete armastanud rohkem. Olete armastanud oma teenimistööd rohkem, olete armastanud oma kirikut rohkem, oma kaastöölisi, oma ligimesi ja endale usaldatud ülesandeid rohkem, ja olete seda teinud nõnda, et Ameerikas võiks teie kohta öelda: te olete käinud miili rohkem!
Tahan neil hetkil siin jumalakojas avaldada tänu teile kõigile! Aga üle kõige olgu meie tänu Jumalale selle õnnistuse ja eesõiguse eest olla nende seas, kes on saanud Püha Vaimu poolt juhendatud tööriistadeks Jumala käes ja tema riigi töös. Jumala Püha Vaim hoiab Kiriku elavana läbi iga üksiku liikme püsivuse ja ustavuse tema ülesannetes. Läbi teie igaühe! Puudutagu Issand kõiki teid nelipüha jumaliku puudutusega, et Püha Vaim saaks jätkata igaühes teist oma imelist tööd. Et Issand oleks teile kõigile ligidal igapäevatöödes ja võitlustes, valikutes ja otsustes, kuni ühel päeval saab lõpuni käidud meie kõigi elupalverännak ning Issand Kristus kutsub meid sinna, kuhu ta on meile valmis seadnud igavesed eluasemed.

Viilma,Urmas_peapiiskop

 

 

 

 
Urmas Viilma,
peapiiskop

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)