Slava Ukraine

Kommenteerimine Eesti Kiriku kodulehel

Eesti Ajalehtede Liit, mille liige on ka Eesti Kirik, on 30. oktoobril vastu võtnud «Online kommentaaride hea tava leppe» (leitav www.eall.ee), kus nenditakse, et «veebikeskkonnas ringleb vastutustundetuid kommentaare, mis ei vasta Eesti Vabariigi seadustele või rikuvad kolmandate isikute õigusi».

EALL peab vajalikuks kehtestada hea tava, kuidas sekkutakse liikmeslehtede online keskkondadele lisatud kommenteerimiskeskkondades toimuvatesse aruteludesse ja hea tava kohaselt:

tuleb kommenteerimiskeskkonnast kustutada kommentaarid, mis  sisaldavad roppusi, õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda, kutsuvad üles  narkootikumide  ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele  või  konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale, levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid.

EELK meediakomisjon, arvesse võttes EALL hea tava lepet, käsitles 12. nov koosolekul Eesti Kiriku kodulehel kommenteerimise võimaluse taasavamist ja otsustas aasta lõpuni avada kodulehel kommentaaride lehekülg.

Enne avaldamist läbivad  kommentaarid toimetamise ja kõrvaldatakse kõik artikliga mitteseotud kommentaarid, mis ei vasta hea tava kokkuleppele.