Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Komisjon hoiab töödel silma peal

12.12.2007 | | Rubriik: Arvamus

Lõppema hakkaval aastal pidas EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjon neli koosolekut.Projekteerimistööd Tallinna Jaani kirikus on olnud mahukad ning korralikult läbi töötatud.  Foto: Mikk LeedjärvVeebruaris kiitis komisjon heaks Narva Aleksandri Suurkiriku ukse kohale loodava Jeesust Kristust kujutava mosaiigi kavandi. Seejuures juhiti koguduse tähelepanu sellele, et kavand tuleb esitada kooskõlastamiseks ka muinsuskaitseametile.
Samal koosolekul otsustati toetada Hanila koguduse taotlust saada tagasi koguduse omandisse Eesti Kunstimuuseumi valduses olev ajalooline altarisein, anti soovitus apostel Siimona puuskulptuurile parima koha leidmiseks Simuna kirikus ning soovitati juba mitu aastat ennistuskojas Kanut hoiul olevaid Tallinna Toomkiriku ajaloolisi sõjalaevastiku lippe hoiustada edaspidi Toomkirikus.
Taani Kirikufond oli esitanud soovi korraldada 2009. aasta kirikuarhitektuuri konverents Eestis. Komisjon arutas, kas konverents pakuks huvi ning kes Eesti poolelt võiksid konverentsi korraldamises osaleda. Viimsi Püha Jaakobi kogudus oli komisjonile esitanud kirikusse rajatava Estonia laevahuku kabeli projekti. Komisjon kiitis projekti Illar Kannelmäe eksperthinnangu põhjal heaks.
Järgmisel koosolekul selgus, et kogudus siiski ei soovi kabelit rajada ning komisjonil paluti kabeli rajamise otsus peatada. Komisjoni seisukoht oli, et nemad on projekti heaks kiitnud, kuid kas kabel rajada või mitte, selle otsustab kogudus ise.
Aprillikuisel koosolekul oli külaliseks Tallinna Jaani koguduse juhatuse esimees Peeter Grossberg, kes kõneles Jaani kirikus tehtavast remondist. Komisjonile olid esitatud vastavad projektid ja kaaskiri. Tööd Jaani kirikus toimusid Tallinna kultuuriväärtuste ameti ja muinsuskaitseameti järelevalve all. Juhan Kilumetsa hinnangul on projekteerimistööd olnud mahukad ning korralikult läbi töötatud. Komisjoni kiitis tööde teostamise printsiibid heaks (nii mahuka remondi puhul oleks kogu dokumentatsiooni läbitöötamine käinud komisjonile üle jõu). J. Kilumets pani ette, et kirikutes tehtavate tööde projektid peaksid laekuma ka EELK Konsistooriumi arhiivi.
Aasta kahel esimesel koosolekul leidis käsitlemist kiriku, kabeli või mõne teise pühitsetud ruumi kasutamise üldise korra eelnõu. Komisjon tegi ettepanekuid eelnõu teksti muutmiseks ja täiendamiseks.
Mais-juunis pidas komisjon e-posti vahendusel plaanivälise töökoosoleku, mille tulemusena anti kooskõlastus Pärnu Eliisabeti kiriku oreli prospekti ja roosakna kavandile. Ühtlasi juhtis komisjon koguduse juhatuse tähelepanu sellele, et kirikusse kallite vitraaþide ja orelite muretsemisel on heaks tooniks korraldada ideekonkurss ning küsida kujundusettepanekuid mitmelt professionaalilt.
Komisjoni viimane koosolek toimus novembris. Illar Kannelmäe esitas komisjonile eskiisi EELK lipu ja vapi paigutamise kohta Tallinna Toomkiriku kooriruumi. Komisjon pani ette panna EELK vapi asemel üles EELK peapiiskopi vapp. Lipu asendi küsimuses otsustati konsulteerida Priit Herodesega.
Tiit Salumäe kiitis koosolekul muinsuskaitseameti ja siseministeeriumi poolt korraldatavaid muinsuskaitsealaseid täienduskoolitusi EELK koguduste töötegijaile ja kohalike omavalitsuste esindajaile. Samas tõdeti, et mõnes praostkonnas on koguduste osavõtt koolitusest olnud väga tagasihoidlik. Koosoleku lõpus kõneldi põgusalt eesolevast remondist Tallinna Kaarli kirikus ning töödest Meremeeste Kodu kabelis.
2008. aastal toimuvad EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjoni koosolekud 13. veebruaril, 14. mail, 10. septembril ja 12. novembril.
Marju Raabe

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)