Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Komisjon hoiab silma peal kiriku kunstivaradel

08.12.2009 | | Rubriik: Uudised

 Sündimata laste viimne rahupaik tuleb Risti kiriku juurde.EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjon pidas sel aastal kolm koosolekut.
Koosolekutevahelisel ajal peeti aru e-posti teel.
Märtsikuisel koosolekul räägiti EELK arengukava punktist 2.7, mis käsitleb kiriku ajaloolise ja kunstiväärtusega varasid, ning vallasvarade inventeerimise vajadusest. Komisjon otsustas juhtida koguduste tähelepanu sellele, et nad koostaksid varade registrid ja teeksid süstemaatilist inventuuri, et väärtuslik vallasvara ei läheks kaduma ega häviks.
Samal koosolekul vaadati läbi Tartu Maarja kiriku taastamise põhimõtted ja kava ning järgmisel koosolekul septembrikuus kiideti kiriku taastamise programm heaks. Septembrikuisel koosolekul sai põhimõttelise heakskiidu Viru-Nigula kooriruumi idaakna kavand ning leidsid käsitlemist Peterburi Jaani ja Rakvere Pauluse kiriku rekonstrueerimisega seotud probleemid.
Aasta viimasel koosolekul oli vaatluse all kaks põhilist küsimust: Risti kirikuaeda rajatava surnult sündinute ja sündimata jäänud laste mälestuspaiga projekt ning kirikuhoonete kui arhitektuurimälestiste infotahvlitega tähistamise kava. Mälestuspaik sai komisjonilt põhimõttelise heakskiidu. Risti koguduse õpetajalt Annika Laatsilt paluti teoloogilist seletuskirja ning mälestuspaiga üksikasjad arutatakse läbi edaspidi.
EELK kirikute tähistamise plaan ja infotahvli kavand komisjoni kooskõlastust ei saanud, sest Arhitektuuri Hoidmise Seltsi läbiviidav projekt ei ole läbinud kõiki ettevalmistusfaase. Samuti ei olnud esitatud infotahvli kavand lõplik.
Komisjoni koosolekutel räägiti veel orelitest, muusikainstrumentide ekspertkomisjoni loomisest, Villem Raami sünniaastapäeva tähistamisest 2010. aastal ning Keila kirikumõisa projektist.

Marju Raabe
 

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)