Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kolmkümmend aastat Jumalat teeninud

12.10.2007 | | Rubriik: Uudised

Laupäeval, 6. oktoobril peeti Kullamaa kirikus tänujumalateenistust koguduse õpetaja Ants Leedjärve ja organist Tooni Leedjärve 30 aastat kestnud teenimise puhul.

Image

Foto: Tooni ja Ants Leedjärv Kullamaa kirikus oma tööjuubelil õnnitlusi vastu võtmas. Foto: Tiiu Pikkur

Tänujumalateenistusel pidas kõne peapiiskop Andres Põder, kaasa teenisid õpetaja Ants Leedjärv, Lääne praost Tiit Salumäe, abipraost Leevi Reinaru, õpetajad Kari Antero Tynkkynen ja Illimar Toomet, kaitseväe peakaplan emeeritus Tõnis Nõmmik ning vanemkaplan Gustav Kutsar. Laulis koguduse segakoor Tooni Leedjärve juhatusel, trompetit puhus Kullamaa kultuurimaja juhataja Loit Lepalaan, organist oli Lia Salumäe.
Peapiiskop Andres Põder tänas kõnes Ants ja Tooni Leedjärve pikaajalise ustava kirikuteenimise eest ja tuletas meelde, et Leedjärvede peres on viimase aasta jooksul mitu erilist sündmust olnud: Toonit oli põhjust juubeli puhul õnnitleda, Ants pälvis sel aastal esimest korda välja antud aasta õpetaja tiitli ja pärjati EELK Teeneteristi III järgu ordeniga. Peapiiskop tänas Toonit ja Antsu nende koguduste – Kullamaa, Piirsalu ja Varbla – rahva ja kõigi kirikusse tulnute nimel.
See oli Jumala tahe
«Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti,» ütles õpetaja Leedjärv. «Ka tänasel päeval tahame meie tänulikud olla nende kolmekümne aasta eest, mil me oleme võinud teenida Kullamaa ja Piirsalu kogudust. See, et me sattusime just siia, oli üsna juhuslik. Kuid teisalt peame tunnistama, et see oli Jumala tahe.»
Esiti pidid Ants ja Tooni Leedjärv minema teenima hoopis Rõuge kogudust. Kuid siis küsis peapiiskop Alfred Tooming, kas nad ei tahaks hoopis Kullamaale minna. Noored Leedjärved olid valmis minema ükskõik millisesse kogudusse ja nii määratigi neid alates 5. oktoobrist 1977 teenima Kullamaa ja Piirsalu kogudust. Õpetaja Leedjärv meenutab: «Sel samal päeval sooritasin ka oma ametieksami konsistooriumis. See päev oli tähelepanuväärne, sest paar tundi pärast eksamit kutsuti igavikku peapiiskop Tooming.»
7. oktoobril tuli noor õpetaja organistist abikaasaga Kullamaale, kust tollane õpetaja Armand Leimann siirdus Rõugesse oma kodukogudust teenima. Ants Leedjärv ordineeriti õpetajaks 19. oktoobril 1977 Tallinna Toomkirikus. Temaga koos ordineeris peapiiskopi asetäitja Edgar Hark õpetajaks ka Vivian Raudsepa, kes on tänaseks meie hulgast lahkunud.
Õpetajal on Kullamaa kodakondsus
Vahepealsetel aastatel on teenitud ka Noarootsi ja Kirbla kogudust ja praegu kolmandana Varbla kogudust. «Vaimulikena maitseme paljuski oma eelkäijate töö vilja ja küllap see on ka üks põhjus, miks meid siin nii hästi vastu võeti.»
Hea läbisaamine on olnud kogu aeg, rahvas on alati koguduse töösse hästi suhtunud. Kunagine vennastekoguduse liikumine on selleks ka tugeva aluse loonud. Olgu siinjuures nimetatud, et Kullamaa kogudus on Lääne praostkonna suurim. Kolmekümne aasta jooksul on üle elatud igasuguseid aegu, riigikordki on muutunud. Ent õpetaja Leedjärv meenutab hea sõnaga ka kolhoosiaega, mil kohaliku võimuga ikka hästi läbi saadi, eriti siis, kui kogudusemaja ehitati.
Tänapäeval on väga hea koostöö vallaga, kooliga, Koluvere hooldekoduga, kõigi asutustega, kes koguduse piirkonnas tegutsevad. Kui rääkida õpetaja töö tunnustamisest, siis vald omistas mõni aasta tagasi Ants Leedjärvele Kullamaa valla kodakondsuse. «Loodame, et Jumala abiga võime veel kogudust teenida. Tänu Jumalale ja teile kõigile üksteise mõistmise ja ühise teenimise eest. Jumal õnnistagu teid kõiki,» pöördus kauaaegne õpetaja oma rahva poole.
Lisaks mitme koguduse teenimisele on Ants Leedjärv läbinud ka kaitseväe kaplanite kursused, talle on omistatud leitnandi aukraad, teda on autasustatud Kaitseliidu teenetemedaliga. Ants Leedjärv on Kaitseliidu Lääne maleva kaplan.

Tiiu Pikkur

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)