Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Kolmekeelne raamat Eesti ja Hiina suhetest

11.01.2019 | | Rubriik: Kultuurielu

Hiina_raamatAasta lõpus ilmus raamat „Eesti ja Hiina suhete sünd“ (fotol), mis annab ülevaate kahe riigi diplomaatiliste suhete sõlmimise vaevarikkast protsessist 20. sajandi alguskümnenditel.

Kolmekeelses (eesti, hiina, inglise) koguteoses pajatatakse kahe riigi majandussuhete ja ajaloo kõrval lugusid alates 19. sajandi lõpust Hiinas elanud eestlaste igapäevaelust, seltsitegevusest ja 1930. aastatel Eestisse tagasi pöördumisest. „Eesti ja Hiina suhete sünd“ on teaduslik käsitlus, kuid illustreeritud rohke ajaloolise pildimaterjali ja kaartidega. Sissejuhatuse on kirjutanud Toomas Lukk, Eesti suursaadik Hiinas aastatel 2012–2016.
Koguteose autorid on Urmas Pappel, Priit Rohtmets ja Tiit Kuuskmäe. Nende eesmärk oli teadvustada laiemalt Eesti ja Hiina suhete pikka ajalugu. „Et me üksteist paremini mõistaksime, on vaja kirjutada just sääraseid raamatuid,“ ütlevad autorid.
Oma uurimistöös Hiina teemadega kokku puutunud Priit Rohtmets ja Urmas Pappel arutasid juba aastaid tagasi, et võiks midagi koos kirjutada ning teemavalik oli eestlastest Hiinas. „Samad mõtted liikusid ka Toomas Luki ja Tiit Kuuskmäe peades. Üksteise kavatsustest teada saades hakkasime 2014. aastal tööga pihta. Raamatu kirjutamine, tõlkimine ja kujundamine võttis kokku viis aastat,“ märgivad autorid.
Mahuka (279 lk) ja kõvakaanelise teose teevad elavaks rohked ajaloolised fotod, dokumendid, joonistused. Raamatust eestlaste sidemeid otsides saame teada, et 20. sajandi alguseks oli Kirde-Hiinas Mandžuurias moodustunud väike eesti kogukond. Shanghais tegutses eesti selts. 1919. aastal elas Harbinis umbes 300 eestlast, 1921. aastal loendati kogu Kaug-Idas ligi 900 eesti rahvusest põgenikku (lk 176).
Priit Rohtmets on Tartu ülikooli usuteaduskonna kirikuloo vanemteadur. Tiit Kuuskmäe on Tartu ülikooli kasvandikust semiootik ja endine diplomaat. Urmas Pappel on Tartu ülikooli Aasia poliitika nooremteadur. Raamatu toimetaja on Märt Läänemets ja kujundaja Kalle Toompere, tõlkijad Kristofer Rikken, Zhuoya Wu, välja andnud Eesti Akadeemiline Orientaalselts.
Eesti Kirik

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)