Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Kolmainupüha – varjatud Jumal

25.05.2010 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Lääne kristlikus traditsioonis otsustati aastal 1334, et nelipühadele järgnevat pühapäeva tähistatakse püha kolmainsuse päevana. Pühapäeva keskmes on õpetus Jumala kolmainsusest. Jumal on üks, aga Ta ilmutab end meile Isana, Pojana ja Püha Vaimuna. Jumal on Isana loonud maailma ja andnud elu kogu loodusele ja inimestele. Pojana on Jumal inimese lunastanud: andnud andeks patud ja avanud tee igavesse ellu. Püha Vaimuna on Jumal pühitseja, kes juhib inimest õigele eluteele, annab usku ja lootust.
Jumala kõikvõimsust on raske mõista ja seletada, sest inimmõistus on Jumala suurusega võrreldes tühine. Ja sellest hoolimata armastab Jumal inimest sedavõrd, et Ta on igaühele meist andnud elu, et Ta on inimhinge lunastanud ja annab inimesele usku, mis kannab kristlast eluteel. Inimene saab Jumalat kogeda nii palju, kui Jumal ennast talle ilmutab, ja siin ei saa loodu Loojat sundida ega ise asjade üle otsustada. Püha kolmainsuski on teema, mida on ülimalt keeruline mõista ja ära seletada. Kuid just seda kolmainu Jumalat võib inimene oma elus kogeda. Jumala kogemise hetked on alati täis aukartust ja ülistust. Nii on ka kolmainupüha üks olulisi teemasid Jumala ülistamine ja austamine, Tema pühaduse tunnetamine.
Kaido Soom

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)