Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Kolm uut preestrit

04.11.2015 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Toomkirikus pühitseti ametisse kolm preestrit. Ees Urmas Karileet (vasakult), Urmas Viilma, Alo Martinson, Küllike Valk. Taga Jaan Tammsalu, Tauno Toompuu, Arho Tuhkru, Leevi Reinaru. Tiiu Pikkur

Usupuhastuspühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimunud ordinatsioonimissal seati preestri ametisse Urmas Karileet, Küllike Valk ja Alo Martinson.

Ordineeris peapiiskop Urmas Viilma, assisteerisid assessor praost Tauno Toompuu, praostid Leevi Reinaru ja Jaan Tammsalu, kaasa teenis õpetaja Arho Tuhkru. Muusikaga teenisid organist Kadri Ploompuu, Peeteli koguduse kammerkoor Eve Padari juhatamisel ning Ridala ja Martna kirikukoor Lia Salumäe juhatamisel.
Jumalateenistuse eel andsid ordineeritavad kantseleis peapiiskopi ja assistentide juuresolekul ametivande, mida kõik ka allkirjadega kinnitasid.
Jutluse pidas Urmas Karileet, kes rääkis usust, usupuhastuspühast ja kahe aasta pärast saabuvast reformatsiooni 500. aastapäevast. Ta märkis, et Tallinna toomkirikus on sajandite jooksul väga palju vaimulikke ametisse pühitsetud ja neile lisandus nüüd veel kolm.

Jumala kutsega südames
Urmas Karileet (57) on sündinud ja õppinud Tallinnas. Ordineeriti viis aastat tagasi diakoniks ja töötas Käsmu koguduse diakonina. 25. oktoobril valis Käsmu koguduse nõukogu ta koguduse õpetajaks. Asub teenima ka Peterburi Jaani kogudust.
Tallinna polütehnilise instituudi diplomiga Karileet jätkab väikese koormusega tööd mikroettevõtjana. «Viimased 17 aastat olen juhtinud nõustamis- ja koolitusfirmat, mille klientideks on olnud umbes 300 ettevõtet ja asutust. Nõustan ja õpetan organisatsioonide juhtimissüsteemide loomist ning juhtimisauditite läbiviimist. Olen ka Eesti Standardikeskuse ja koolitusfirma Invicta lepinguline koolitaja ning rahvusvahelise sertifitseerimisfirma Bureau Veritas alltöövõtja juhtimissüsteemide auditeerimisel.»
Ristitud kolmekuuselt, ent leerikooli jõudis alles 46aastaselt. Oma teest vaimulikuks räägib nii: «Aastal 2009 Roomas palverännakul olles ja ühe mäe otsas asuvas väikses kirikus palvetades kuulsin oma südames Jumala kutset asuda tööle tema Kuningriigi teenistuses. Sellelt mäelt alla tulles avastasin, et tänava nimi, mis mäe otsa viis, oli Via Sacra – Püha tee. Nii olin enesele märkamatult jõudnud pühale teele, usun, et Jumala juhtimisel.»
Küllike Valk (49) on sündinud ja õppinud Tallinnas. Teinud Kaarli koguduses 18 aastat lastetööd. Tallinna majanduskooli õiguseriala diplomiga Küllike Valk on töötanud 22 aastat erinevatel ametikohtadel politseis, ka kaplanina. Diakoniks ordineeriti 2011. aastal, töötas seni Lääne praostkonna vikaar­diakonina. Ordineeriti Lääne praostkonna vikaarõpetajaks. Ees seisab kandideerimine Ridala koguduse õpetajaks. Praegu töötab AS Hoolekandeteenused Uuemõisa Kodus tegevusjuhendajana.
On kirjutanud mitmeid raamatuid lastele ja pühapäevakoolitöö jaoks, käinud Pereraadios raamatuid ette lugemas. «Olen kolme täiskasvanud lapse ema ja kolme põnni vanaema. Mulle meeldib süüa teha, heegeldada ja kududa. Meeleldi laulan kooris, loen kriminulle, kirjutan näidendeid lastele. Olen lihtne Issanda teenija.»

Kristlik ohvitser
Alo Martinson (43) on pärit Tartust, õppinud Tartus ja Saaremaal, Kuressaare kutsekeskkoolis õppis ehitajaks ja puusepaks. «Kristlane olen alates 1991. a suvest. Ärkamise ajast. Ajast, mil me võisime jumalasõna juba palju vabamalt kuulutada, kuulata ja uskuda. 1993. aastal õppisin Taanis piiblikoolis.»
Ajateenistusel oli piirivalves, jätkas teenistust rahuvalveüksuses. 1996–1997 viibis esimesel ÜRO sinikiivrite välismissioonil Iisraeli piiri ääres Lõuna-Liibanonis. 1998 oli teisel välismissioonil Sarajevos NATO SFOR (Stabilisation Force) peastaabis ja hiljem sõdurikodu juhatajana.
1999. a sügisel alustas teoloogiaõpinguid Eesti Metodisti Kiriku seminaris. Suvel enne seminariõpinguid läbis kaitseväe kaplanite kursuse.
2004. a kevadel kaitses Eesti Metodisti Kiriku teoloogilises seminaris diplomitööd. 2006. a lõpetas UI kristliku kultuuriloo magistrantuuri. Teoloogiaõpingute ajal (2000–2004) oli kaitseväes kaplan. 2005. aastast on teeninud side väeliigis staabiohvitserina. Praegu töötab NATO küberkaitsekoostöö keskuses. Alates 2010. a kapteni auastmes.
Ordineeriti Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks. Peeteli koguduse liikmena peab oma kutsumuseks seal ka jumalariiki teenida. Abikaasa Saima Sellak-Martinson on Tallinna Kaarli koguduse diakon, peres on tütar.
Tiiu Pikkur

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)