Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Kõik Martin Lipu seni avaldamata tööd nüüd ilmunud

07.04.2021 | | Rubriik: Kultuurielu

Ilmunud on Eesti lipulaulu sõnade autori Martin Lipu luulekogu „Hilised õied“.

Nõo Püha Laurentsiuse koguduse eestvõttel nägi tänavu märtsis trükivalgust Nõo koguduse kauaaegse õpetaja Martin Lipu (1854–1923) seni ilmumata luulekogu „Hilised õied“.

Eesti hilisärkamisaja üks juhtivaid tegelasi, vaimulik, genealoog, kiriku- ja haridusloolane Martin Lipp on luuletajana tänapäeval tuntud eelkõige kui Eesti lipulaulu „Eesti lipp“ sõnade autor. Tema luulelooming on aga tunduvalt ulatuslikum. Suur osa Martin Lipu vaimulikust algupärasest luulest ja luuletõlgetest on kõigile kättesaadav „Kiriku laulu- ja palveraamatus“. Lisaks on Martin Lipu luule laiemat tunnustust võitnud tänu paljude eesti silmapaistvate heliloojate tööle, kes on meelsasti tema loomingut kasutanud oma koorilauludes. Tuntumate Lipu luuletustele loodud laulude hulgas on näiteks Aleksander Lätte „Kus Põhjalahe kohiseb“ ja „Kostke, laulud, eesti keeles“, Artur Kapi „Mu süda“ ja Rudolf Tobiase „Murtud roos“.

Martin Lipp on oma eluajal avaldanud neli luulekogu, milles on kokku üle 800 luuletuse. Viies ja viimane kogumik „Hilised õied“ on käsikirjana hoiul Eesti Kirjandusmuuseumis ja toodud nüüd raamatuna laiema avalikkuse ette.

Raamat sisaldab isamaalist ja vaimulikku luulet ning lembe- ja looduslüürikat, kokku ligi 400 luuletust aastatest 1910–1923. Martin Lipp avab raamatus lugejale oma tundeelu ning jagab oma muret ja lootusi rahva ja kodumaa käekäigu ja tuleviku pärast. Autor ise on oma värsside kohta kirjutanud: „Motiivid, mida elu, loodus ja ajalugu pakkusivad, on luule lahkel kaasabil leidnud kuju, mida pandi kirja nii, nagu nad laulikule iga kord sülle langesivad.“

Muuseumis hoiul olnud käsikirjalised luuletused sisestas arvutisse ja toimetas Nõo koguduse liige Mare Kanarbik, toimetuse töös osalesid ka Nõo koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik ja koguduse õpetaja Mart Jaanson. Kujunduse ja küljenduse on teinud Nõo koguduse kauaaegne sõber ja koostööpartner Ivi Piibeleht. Raamat on trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.

Nüüdseks on Nõo koguduse eestvõtmisel alates 2013. aastast raamatuna avaldatud Martin Lipu elumälestused kahes köites ning koos äsja ilmunud luulekoguga „Hilised õied“ on seega laiema avalikkuse ette jõudnud kõik Lipu seni avaldamata jäänud teadaolevad käsikirjalised teosed. Toimetus on väga tänulik Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi töötajatele lahke abi eest kõigi nimetatud raamatute valmimisel.

Samuti tänab Nõo kogudus kõiki oma liikmeid ja eraannetajaid, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgruppi, Nõo valla Omaalgatuse Fondi ja vabariigi valitsust, kelle toel on saanud võimalikuks luulekogu „Hilised õied“ avaldamine. Kiitus ja au kolmainu Jumalale!

Lähem teave luulekogu kohta: www.nookirik.ee.

Madis Kanarbik,

Nõo koguduse juhatuse esimees

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)