Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kogumik luteri kiriku mitmekülgsusest

09.11.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

Jumala_armu_UILuterliku Maailmaliidu (LML) poolt reformatsiooni 500. aastapäeva puhul koostatud kogumiku «Jumala armu poolt vabastatud» eestikeelne väljaanne ilmus EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse sarjas (278 lk) ja seda esitleti Tallinnas reformatsioonikongressi raames.

Kogumik sisaldab algselt eraldi väljaannetena ilmunud nelja brošüüri, mis käsitlevad teemasid «Jumala armu poolt vabastatud», «Lunastus pole müügiks», «Inimesed pole müügiks» ja «Loodus pole müügiks». Eestikeelses välja­andes ilmuvad kõik neli brošüüri samade kaante vahel.
Kogumiku toimetaja, LMLi oikumeeniliste suhete sekretär Anne Burghardt selgitab, miks LML valis reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamiseks teema «Jumala armu poolt vabastatud»: see on seotud Jumala armust usu läbi õigeksmõistmise õpetusega, mida luterlikus traditsioonis on nimetatud «artikliks, millel seisab või langeb kirik» (articulus stantis et cadentis ecclesiae).
Selle õpetuse keskne tõdemus, et Kristuses oleme saanud Jumala armu vaba ja tingimusteta kingitusena, kutsub esile tänutunde, mis avaldub armastavas ja hoolivas suhtumises kaasinimestesse ja kogu loodusse. «See arusaam on tänapäeval sama aktuaalne nagu Lutheri päevil ning mõjutab jätkuvalt teoloogia kõiki aspekte,» kinnitab Anne Burghardt kogumiku toimetajana.
Käesolevas väljaandes sisalduvad esseed võimaldavad eestikeelsele lugejale pilguheitu luterliku maailma mitmekesisusse ning laia teemaderingi, millega luterlike kirikute üleilmne osaduskond tegeleb. Kaheksalt üle maailma elavalt autorilt pärit esseede mitmekülgne temaatika pakub võimalust refleksioonideks paljudel elualadel, millega teoloogia teoorias ja praktikas seostub. Artiklite lõpus olevad küsimused annavad võimaluse tekstidega edasi töötada individuaalselt või grupiti. Seega on kogumikul kindlasti ka püsiv osa õppetöös.
Eesti Kirik

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)