Esileht » Uudis » Esileht »

Kogukonnakirik kui ühiselu kunst

13.05.2015 | | Rubriik: Esileht

Jutuhoos on muusikaterapeut Minna Nikki (paremal) ja Raadio 7 peatoimetaja Helle Aan.
Tiiu Pikkur

Reedel, 8. mail peeti Harkujärve kirikus ühiselu võimalusi käsitlevat konverentsi ja diakooniaturgu.

Päevateemaks oli konviviaalsus (conviviality – ingl k) ehk ühiselt elamise teadus ja kunst, mis tähendab solidaar­selt üheskoos elamist, ressursside jagamist ja ühise jätkusuutliku kogukonna eest võitlemist. Harkujärve kirik sobis selle teema arutamiseks hästi, on ju siin just õpetaja Avo Üpruse juhtimisel tihedas koostöös kohaliku omavalitsusega kujunemas kogukonnakirik.
Konverentsi avades rõhutas EKNi president emeriitpeapiiskop Andres Põder, et kiriku ja kogukonna koostöö eelduseks on ühistöö vaim.
Harku abivallavanema Erik Sandla sõnul polnud Harku valla elanikel varem kooskäimise kohta. Kui Harkujärve kirik oma uksed taas avas, siis selline võimalus tekkis ja vald on selle üle väga rõõmus.
Dr Ulla Siirto Luterlikust Maailmaliidust ütles, et ühiselt elamise teadus ja kunst tähendab jagamist ja minakesksusest lahtiütlemist. «Diakoonilisel kirikul on võimalik algatada muudatusi, mis moodustavad sildu kohalike kogukondade ja erinevat päritolu inimeste vahel,» märkis ta.
Ühiskond ootab kogudustelt koostööd, sõnas dr Ingmar Kurg oma ettekandes. Kuid kirik ei saa jääda ühepoolseks algatajaks, jagamine ja vastuvõtmine on vastastikune. Riik toetab koguduslikke algatusi ja kirik on kõigiti kogukonnas omaks võetud. «Kirikut omaks võtta tähendab võtta kuulda ka seda rõõmusõnumit, mida need inimesed endas kannavad ja edasi annavad,» ütles Kurg.
Kogukonnakiriku mõistet lahti rääkides lausus Avo Üprus, et kogudus on kogukonnas selleks, et märgata, kaasa rääkida ja osaleda kogukonna vajadustele lahenduste otsimises. Kui kirik seda ülesannet tõsiselt võtab, võib oodata ühiskonna lugupidamist nii diakoonia kui ka kiriku enese vastu.
Õiglase kaubanduse põhimõtteid selgitas MTÜ Mondo õiglase kaubanduse valdkonnajuht Jaanus Välja.
Diakooniaturul ja õpitubades sai ülevaate paljudest organisatsioonidest, kes kristliku hoolekandega tegelevad. Stendid ja lauad illustreeriva materjaliga, aga eelkõige oma tööle pühendunud inimesed – see oli kiriku keldrikorruse täielikult hõivanud diakooniaturg. Olgu siinjuures mainitud ainult mõned paarikümnest osalejast: EELK Perekeskus, kinnipidamisasutuste tugiteenus, Lootuse küla, Peeteli kiriku sotsiaalkeskus, SA Väärtustades Elu, MTÜ Igale Lapsele Pere, kristlik meedia jne.
Ürituse korraldas EELK konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus koostöös Luterliku Maailmaliiduga.
Tiiu Pikkur

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)