Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Kogukonna arusaamad päevakavas

28.09.2010 | | Rubriik: Teated

Viljandi Jaani kirikus on 2. oktoobril 6. diakooniakonverents teemal «Kogudus ja kogukond: 21. sajandi paradoksid».
Konverentsi korraldavad Usuteaduse Instituut ja Viljandi Jaani kogudus. Konverents toimub frantsiskusepäeval, sellel arutletakse kogukonna väljakutsete, suhete ja suhtumiste üle. Ettekannetega esinevad Vaike Salveste, prof Rein Ruutsoo ja mag Marko Tiitus.
Praktilisi kogemusi jagavad väliskülalised Rumeeniast, Bulgaariast, Itaaliast ja Norrast.
Ingliskeelsed ettekanded tõlgitakse eesti keelde.
Tasuta konverents algab kell 11 ja lõpeb umbes kell 15.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)