Esileht » Uudis » Uudised »

Kogudustes on põhjust rõõmus olla

10.05.2019 | | Rubriik: Uudised

Jumalateenistuse eel õnnitleb Helme koguduse vanimat liiget Hilda Mikku praost Marko Tiitus. Rita Puidet

Viljandi praostkonna 14 koguduse sinodisaadikud kogunesid 17. aprillil Helmesse, et teha möödunud aastast kokkuvõte.

Päike paitas tulijaid, ka võõrustajaid, kes vennastekoguduse endise palvemaja õuel askeldasid ja pikki pinke õuele sättisid, et pärast jumalateenistust ühine pilt teha. Tulijate seas oli ka Helme koguduse vanim liige Hilda Mikk, kes järgmisel päeval tähistas 98. sünnipäeva. Ei saanud ta ju suurepärast võimalust kasutamata jätta, et kuulata peapiiskop Urmas Viil­ma jutlust. Ilus päev algas õnnesoovidega ja jätkus samas vaimus.

Heatahtlik pagan
Tööpäev on tööpäev ja pidulikud hetked – aasta töötegija ja kiriku sõbra tiitli andmine – tuleb sobitada ajakavasse. Kaalukeeleks aasta töötegija valimisel sai otsustajatele möödunud aastal ilmunud CD „Viljandi viisivihik“. Organist Tuuliki Jürjo on mänginud Viljandi praostkonna oreleid ja nii on nende helid salvestatud ühele helikandjale. Tänuga võttis Tuuliki vastu praostkonna tunnustuse.
Kiriku sõbra tunnustuse võttis praost Marko Tiituselt vastu Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak. Ta nimetas ennast heatahtlikuks paganaks, keda paeluvad ajaloolised kirikud kui väärtuslikud kultuuritemplid. Ja raamatud, väljendades soovi, et kõigi koguduste kohta võiks olemas olla raamat. Või vähemalt iga kihelkonna kohta. Ta on olnud abiks kogudustele oluliste inimeste meenutamisel ja Vabadussõja uurijana aitas täpsustada Kõpu kihelkonnast pärit langenute nimed.

Uut hingamist …
Töine ja tihe aruandlus tõi välja elu mõlemat poolt: statistilised näitajad on küll põhiosas langenud, aga igas koguduses on midagi rõõmustavat. Praost Marko Tiitus tegi ülevaate konsistooriumile esitatud sõnalisest aruandest, millest võib välja tuua mõningaid tähelepanekuid. Aga ka koguduste esindajate ülevaadetest. On nii neid teemasid, mis puudutavad teenimist, koguduse vaimuelu kui ka remondiga seonduvat.
Kõige suurem ime sünnib tõenäoliselt Mõisakülas, kus taastatakse aastal 1983 põlenud pühakoda. Möödunud aastal saadi kirikusse uued lühtrid. Tähelepanu väärib, et Mõisakülas peeti möödunud aastal esimene oikumeeniline jumalateenistus. Helme kogudus teeb koostööd Tõrva baptistikogudusega. Taagepera väikses kirikus toimus mitu laulatust. Tunnustust väärib asjaolu, et Kolga-Jaanis osales lastetöös 40 last. Karksis on õpetaja saanud ilmikliikmest abilise ja jumalateenistustel on hakanud käima rohkem inimesi.
Viljandi Jaani koguduse lastehoius avati teine rühm, Tarvastus käib aga iga nädal koos palverühm. Paistus ja Suure-Jaanis, kus teenimisega probleeme olnud, on tunda vaimuelu elavnemist: seal teenivad nüüd vastavalt Allan Kährik ja Hedi Vilumaa. Viimane on teeninud Kõpu kogudust 15 aastat ja paari viimase aastaga on kirik saanud kauni väljanägemise. Paistus on aga renoveeritud orel. Kurb seis on Suure-Jaanis, kus kiriku torn vihma ei pea ja katused vajaksid vahetamist.

… ja ühtehoidvat meelt
Põltsamaa koguduse õpetaja abipraost Markus Haamer kutsus osalejaid tunnistama igal võimalikul ja võimatul juhul Issandast, pidi aga tõdema, et noortetööga on kehv seis ja ka Põltsamaal on elav noorteelu minevikku jäänud. Ta küsis, et kui sõbrad ei suuda eakaaslast arvuti tagant eemale saada, kuidas suudab seda kogudus. Praost tõstis aga koguduse puhul esile ühtehoidvat meeskonda.
Viljandi Pauluse koguduses on kirikutrepi remont tõmmanud pühakojale linlaste tähelepanu ja kasvatanud kogukonna vastutust. Pilistveres peetakse Ingli suvekohvikut ja korraldatakse jõulumaad.
Hallistes tegeldakse välisfassaadide projektiga, Helme kogudusel on plaan ehitada palvemajale torn, kellgi on juba olemas. Häid sõnu võõrustava koguduse õpetajale Arvo Lastingule oli praostil, aga ka Agu Kabritsal, kes tõi esile õpetaja vaoshoituse ja pühendumuse oma tööle. Agu Kabritsal oli sinodil täita kaks rolli: esindusroll Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimehena ja sinodisaadiku oma Helme koguduse juhatuse esimehena.

Erakordselt hea
Kõneldi ka praostkonna majanduselust, millest väärib märkimist, et tulu poolest oli läinud aasta erakordselt hea. Praostkonnas on ühtne raamatupidamine ja süsteemiga on liitunud üheksa kogudust. Revisjonikomisjoni esimees Arvo Lasting võis kinnitada, et aasta jääk on kasvanud. Ta tegi ettepaneku, et seda kasutusele ei võetaks. Tulude-kulude aruanne kinnitati ühehäälselt.
Kõneldi ka välissuhtlusest ja leiti seegi olevat hea.
Sel sinodil tuli praostkonnas korraldada ka valimised ja seegi kinnitab head tööd. Peapiiskop tunnustas praosti tublit tööd ja esitas Marko Tiituse taas kandidaadiks. Ta ütles, et tajub koguduste meelsust ja tunnetab seda usaldust, mis praostkonnal on Marko Tiituse suhtes. Viilma pidas aga asjakohaseks õpetaja Peeter Partsi soovitust, et kogudused võiksid peapiiskopile saata oma ettepanekuid kandidaadi osas.
Korra kohaselt esitab valitud praost abipraosti kandidaadi ja hääletustulemus kinnitas sinodisaadikute rahulolu: praostiks valiti tagasi Marko Tiitus ja abipraostiks Markus Haamer. Praostkonna nõukogu liikmeteks kinnitati Taivo Lehesmets, Tarmo Loodus ja Ene Saar.
Rita Puidet

Teemad:

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)