Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Koguduste ümberregistreerimise aeg pikeneb

19.05.2004 | | Rubriik: Uudised

Kolmapäeval, 12. mail oli Riigikogus esimesel lugemisel kirikute ja koguduste seaduse muutmise seadus.
Olulisem muudatus on see, et koguduste ümberregistreerimise tähtaega on pikendatud. Kirikute ja koguduste seaduse alusel on ette nähtud seni siseministeeriumi juures peetavasse registrisse kantud usulised ühendused ümber registreerida maa- ja linnakohtute registriosakonnas nende avalduse alusel hiljemalt 2004. aasta 1. juulil. Ümberregistreerimise tähtaega pikendatakse 2005. aasta 1. jaanuarini. Siseministeeriumi andmetel võivad ümberregistreerimise avalduse esitada 513 usulist ühendust, kuid maa- ja linnakohtu registrisse on neist kantud avalduse alusel vaid 15.
Eesti Kirikute Nõukogu taotles ümberregistreerimise tähtaega pikendada 6 kuu võrra, kuna praktikas on ümberregistreerimise protsess osutunud oodatust komplitseeritumaks (näit põhikirjade vastavusse viimine uue kirikute ja koguduste seadusega).
Arvestamist leidis maausuliste soov end mitte nimetada koguduseks, vaid kojaks. Usuline ühendus võib oma nimes kasutada sõnade «kogudus» või «koguduste liit» asemel vastavat omanimetust, kui see tuleneb usulise ühenduse ajalooliselt väljakujunenud nimekasutustavast.
EK

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)