Koguduste teenimist puudutavad otsused

12.03.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Konsistooriumi istungil 4. märtsil võeti vastu otsuseid, mis puudutavad koguduste teenimist, allasutuste tööd ja väärikaid kirikutöötajaid.
Seoses õp Argo Oleski reservi arvamisega otsustati määrata preester Enn Salveste teenima Peterburi Jaani kogudust alates tänavu aasta 1. märtsist.
Otsustati välja kuulutada Põlva koguduse nõukogu erakorralised valimised. Valimised viiakse läbi üldise korra kohaselt. Valimiste läbiviimise eest vastutajaks määrati õp Toomas Nigola.
Anti tänu- ja aukirju
Istungil otsustati tänada kohusetundlikke ja auväärseid kirikutöötajaid. Helmi Saarele otsustati anda EELK tänukiri Laiuse koguduse kirikuraamatu päästmise, säilitamise ja kogudusele tagastamise eest. Boriss Matskin saab EELK tänukirja Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule tehtud märkimisväärse annetuse eest.
Maiu Linnamäele otsustati tema 60. sünnipäeval anda EELK aukiri silmapaistva tegevuse eest kirikumuusika valdkonnas. 75. sünnipäeval peeti Leonhard Laanemaad meeles EELK aukirjaga pikaajalise ja ustava teenimise eest Tartu Maarja koguduses.
Muudatusi allasutustes
Otsustati vabastada Annika Laats EELK diakooniakomisjoni liikme kohustustest alates 3. märtsist.
Seoses nõukogu liikmete volituste perioodi lõppemisega otsustati kutsuda Sihtasutuse EELK Misjonikeskus nõukogust tagasi Enno Lend ja Tanel Ots. Samas pikendati järgmiste nõukogu liikmete volitusi eelseisvaks neljaks aastaks: Vootele Hansen, Mihkel Kukk, Joel Luhamets, Tiina Võsu ja Merike Uudam. Tiina Janno ja Leevi Reinaru määrati nõukogu liikmeks neljaks aastaks.
29. jaanuaril valis Misjonikeskuse nõukogu uueks juhatajaks Mika Tuovineni, tema ametiaeg kestab neli aastat.
EK

2 Kommentaari artiklile “Koguduste teenimist puudutavad otsused”

 1. Norija ütles:

  Ei saa aru, miks Salveste on preester, aga Nigola õpetaja? On siin mingit loogikat?

 2. Enn Auksmann ütles:

  Nigola on ordinatsiooniastmelt samuti preester, aga tema ameti koht on Põlva koguduse õpetaja. Kuna juttu on Põlva koguduse nõukogu valimistest, siis märgitakse nende eest vastutajana (koguduse) õpetajat. Peterburi koguduse (hooldaja-) õpetaja oli Argo Olesk (seepärast taas “õpetaja”), seoses tema vabastamisega määrati kogudust teenima preester Enn Salveste (kas ta ka koguduse hooldajaõpetajaks määrati, seda ei tule uudisest välja).

  Analoogia võiks olla järgmine:

  kolonel see ja see määrati selle ja selle pataljoni ülemaks;

  Iseseisvuspäeva paraadi korraldamise eest selles ja selles väeosas vastutab pataljoniülem see ja see (kes on kolonel vaatamata sellele, et teda antud seoses pataljoniülemaks nimetatakse).

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. (Gl 6:1)