Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Koguduste juhid kogunesid

24.10.2018 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Tiitlile aasta koguduse juhatuseesimees esitati kolm kandidaati: Raivo Erm (vasakult) Rapla kogudusest, Lea Lehis Varblast ja valituks osutunud Joel-Siimo Põld.
Liina Raudvassar

Kuidas jagada õnnistust, sellele keskenduti 19.–21. oktoobrini Nelijärve puhkekeskuses toimunud 10. koguduste juhatuseesimeeste konverentsil.

Need olid päevad tulvil mõtteid ja arutluskäike, palvet ja piiblisõna, kuulamist ja sõna võtmist, jagamist ja osadust. Teist päeva sisse juhatades vahendas sündmuse peakorraldaja, Lääne-Nigula juhatuse esimees Tiina Võsu saalist tulnud soovi: „Et oleme vennad-õed Kristuses, siis võiksime teietamise asemel üksteist sinatada.“
Koos esinejatega oli osavõtjaid 67. Lisaks enamuse moodustanud ilmikutele ka piiskopid Andres Põder, Tiit Salumäe ja Joel Luhamets ning vaimulikest Leevi Reinaru, Tõnu Linnasmäe, Küllike Valk, Kerstin Kask, kirikuvalitsusest kantsler Andrus Mõttus ning avalike suhete spetsialist Regina Hansen.

Jätkama peab
Lisaks umbes 40 algusest lõpuni kohal olnule oli neidki, kes ajanappusest piirdusid kolme päeva asemel päeva või kahega. Peale nende, kel naljalt ühtegi kümnest kokkutulekust pole aastatega vahele jäänud, oli arvestatav hulk neid, kes viimaste valimistega juhatusse valitult olid tänavu konverentsil esimest korda.
Mitmed koosviibijatest jagasid mõtet, et kuulumine juhatusse tähendab automaatselt vajadust võtta osa konverentsist. See on nii meeldiv võimalus kui vajalik kogemus ning sündmus, kus saad tänuväärset teavet tööks koguduse juhtimisel – nõnda võib kokku võtta keskustelu mitme aktiivse koguduseliikmega.
Tagasisidelehel olnud küsimusele, kas peaks jätkama konverentsiga ka tulevikus, vastati eranditult jaatavalt. Küll aga tehti muudatusettepanek ürituse aja valikul, sest oktoobrikuu kolmas nädalavahetus on seoses sügisvaheajaga Eesti üldhariduskoolides paljudele seotud pere ettevõtmistega. Samuti kõlas hääli, et kolme päeva asemel võiks jääda kahe juurde ning need päevad võiks olla reede ja laupäev, sest mitmedki on seotud pühapäevase jumalateenistuse korraldamisega oma koguduses.

Muutunud kirikus
Aegviidu kirikus jumalateenistusega alanud konverentsi esimene päev lõppes Rapla koguduse juhatuse esimehe Raivo Ermi juhitud vestlusringiga, kus piiskoppide Salumäe ja Luhametsa ning kantsler Mõttuse osalusel arutleti koguduse ja kogukonna ning koguduse ja omavalitsuse suhte teemal. Diskussioon kujunes nii tuliseks, et planeeritud pooleteise tunni asemel vältas keskustelu hiliste õhtutundideni.
Laupäeva esimese poole hõlmasid ettekanded ning arutelu neis kergitatud teemadel.
Ettekandes „Kiriku väärtused ja kommunikatsioon“ toonitas piiskop Tiit Salumäe, et kirikust rääkides peame tahes-tahtmata leppima selle muutumisega. Inimesed on harjunud kõiki teenuseid kätte saama kodust lahkumata ning kiriklikud teenused kipuvad selles osas reastuma üldisse nimekirja. Piiskop kutsus üles pöörama tähelepanu ja eraldama ressursse kristliku sõnumi levitamiseks. „Soovin väga, et hakkaksime avaramalt mõtlema,“ toonitas ta, lisades, et avalikkus on huvitatud kristlikest uudistest, kui need on esitatud asjakohases vormis.
Ta hoiatas passiivsuse eest: „Võime küll oodata inimesi kirikusse, aga kui kohalikus lehes pole ridagi koguduse tegemistest ning koguduse kodulehel on aegunud informatsioon, siis pole põhjust tühja kiriku üle üllatuda.“ Enda kogemustele tuginedes väitis piiskop, et ajakirjandus on huvitatud kirik­likest uudistest ja arvamusartiklitest.
Ettekandja nimetas maakonnalehti ressursiks, mida me ei ole kirikuna ära kasutanud. Ta soovitas igas koguduses leida liikme, kes on valmis avalikkusega suhtlema.
Piiskop puudutas eraldi koguduste veebilehti, mille laiemaks ülesandeks on vahendada teavet koguduseelust.
Kõnepulti astunud kantsler Andrus Mõttus tunnistas, et ettekande pidamise asemel sooviks ta vastata saalist tulevatele küsimustele. Algatuseks päris ta ise: mis on koguduse juhatuse ja juhatuse liikmete ülesanne? „Majandusküsimused,“ kõlas saalist. Kantsler on nõus, et kiriku majandamisotsuseid teha pole alati lihtne, kuid otsustamisel on abiks kiriku esmase ülesande meenutamine, milleks on misjonikäsu täitmine.
Kui hoonete ja maa väljarentimist tasub kaaluda, siis vara müük igapäevaste kulutuste katmiseks ei ole hea idee, leidis kantsler. Selle asemel tuleks investeerida nii, et saadud tulu aitaks kogudust ülal pidada. Ettevaatlik tuleks olla maa rendi- või ostuhinna määramisel – sageli on selle väärtus tunduvalt kõrgem, kui esimene ostja pakub, mistõttu tuleks võtta mitu hinnapakkumist. Kirikuvalitsuse majandusnõukogu on otsuste tegemisel abiks.

Tunnustus pühendunule
Pärastlõunal pakuti valida seitsme rühmatöö vahel: „Haavatud ja katki“, „Pere ja kogudus koostöös“, „Meie misjon ja missioon“, „Hea majapidaja“, „Piibel köögis“, „Lapsed ja noored koguduses“, „Teistmoodi piiblitund“ pakkusid ideid, kuidas tõmmata inimesi koguduslikus elus kaasa ja vahendada seeläbi õnnistust. Mis ühele inimesele ei sobi, see tundub teisele koguduseliikmele ainumõeldav. Seega on rikas see kogudus, kus kasutatakse erinevaid meetodeid ning lisaks pühapäevasele teenistusele kutsutakse huvilisi kiriku juurde teistelgi päevadel.
Aasta juhatuseesimeheks valiti 14 aastat Juuru koguduse juhatuse tööd juhtinud Joel-Siimo Põld, kes selle aunimetuse saab oma 75. sünnipäevaks. Kirikuõpetaja Hillar Põllu pojana on ta maast madalast kursis koguduseelu üksikasjadega. Ta on abielus Mari Põlluga (vaimulik Martin Terasmaa tütar), kellega on kolm last. Ise koos oma abikaasaga palju panustanud koguduseellu, rõhutab aasta juhatuseesimeheks valitu: „Oluline on, et igal koguduseliikmel oleks oma, kasvõi väikegi ülesanne kogudusetöös.“
Liina Raudvassar

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)