Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Kogudusetöö internetis elavnemas

22.04.2020 | | Rubriik: Teated
Hetk ülestõusmisöö vigiiliast Põlva kirikus. Õpetaja Toomas Nigola ja Osvald Nigola. Kuvatõmmis veebiülekandest.

Eriolukorra tõttu kehtestatud avalike jumalateenistuste pidamise keeld on mitmeid kogudusi ajendanud alustama või laiendama vaimulikku tööd internetis. 

Mitmekesine valik

Kui seni oli jumalateenistustest internetiülekandeid regulaarselt teinud mõni üksik kogudus, siis nüüd saab veebist igal pühapäeval jälgida ligi kahtekümmet jumalateenistust. Huviline võib neid leida aadressilt https://eelk.ee/et/kirik-sinu-kodus/.

Lisaks on kümned teised kogudused internetis avaldanud lühemaid palvusi, videomõtisklusi või jutlusi. Niisiis on eriolukord pakkunud tavalisele kirikulisele tänuväärse võimaluse saada teatava ülevaate kirikuelu mitmekesisusest EELKs. Teisalt torkab silma, et umbes kolmandiku veebis kättesaadavast materjalist on üles pannud Tallinna või Tartu kogudused. Oma panuse on andnud küll ka mõned üpris väiksed maakogudused, ent kuigi palju neid ei ole.

Teistest konfessioonidest paistab veebijumalateenistuste eriti rikkaliku valiku poolest silma evangeelsete kristlaste ja baptistide koguduste liit. Peale selle võib nende veebilehelt https://kogudused.ee/veebiosadus/ leida väärt näpunäiteid internetiülekannete tehniliseks teostamiseks ja virtuaalse koguduseelu korraldamiseks.

Tegija pilguga

Lisaks EELK kogudustele pakub interneti kaudu kuulamist-vaatamist tavapärasest enam ka üldkirik. Muu hulgas on ellu kutsutud internetisaade „Taevas tuleb appi!“, mida saab vaadata EELK Facebooki-lehel igal teisipäeval ja neljapäeval algusega kell 13. Selle eesmärk on jagada eriolukorda puudutavat infot ja arutada päevakajalisi küsimusi.

Kirikuelule internetis oli 14. aprillil pühendatud terve saade, kus teemakohaseid kogemusi vahetasid peapiiskop Urmas Viilma, EELK avalike suhete spetsialist Regina Hansen ning õpetajad Toomas Nigola Põlvast ja Tauno Toompuu Rakverest.

Muu hulgas tuli jutuks see, et vaimuliku töö tegemine internetis pole sugugi lihtne ülesanne. Nii võtab Nigola sõnul internetiülekande korraldamine tal viis korda rohkem aega kui tavalise missa pidamine. Täismahus jumalateenistuste ülekannetest lühemate videopalvuste kasuks loobunud Toompuu omakorda rääkis kuludest, mis on seotud kvaliteetse heli ja videopildi tootmisega. Tasuks nähtud vaeva eest on aga mõlemad vaimulikud saanud rohkesti positiivset tagasisidet nii oma kogudustest kui väljastpooltki.

Ei asenda, vaid täiendab

Ei saa siiski öelda, et veebi poolt pakutav tavapärase kirikuelu peatumist kuigivõrd korvata suudaks. Jumalateenistuse jälgimine pole ju sama mis sellest osasaamine, sest näiteks armulauda interneti teel jagada pole võimalik.

Pealegi ei ole üle kolmveerandi EELK 169 kogudusest ka kriisiajal üleüldse mingeid audio- või videomaterjale internetti üles pannud, jumalateenistuste ülekannetest rääkimata. Ei saa ka unustada, et märkimisväärne osa koguduste liikmetest internetti ei kasuta. Nii võib oletada, et ka osaduselu jätkub praegu ennekõike ikkagi telefoni teel.

Ent kuigi internet ei suuda silmast silma toimuvat kogudusetööd asendada, võib ta seda tõhusalt täiendada. Nii kinnitas õpetaja Toompuu eelmainitud saates „Taevas tuleb appi!“, et talle on kriisiaja kogemused näidanud interneti tähtsust evangeeliumi kuulutamisel kirikukaugetele inimestele. Peapiiskop Viilma rõhutas omakorda, et veebitööle tuleks kogudustes rohkem tähelepanu pöörata ka pärast eriolukorra lõppemist.

Rain Soosaar

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)