Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Kogudusekooli «Kasvuaeg» juhendajate õppepäev!

17.09.2014 | | Rubriik: Teated

Kogudusekool «Kasvuaeg» on mõeldud koguduseliikmetele, kes tahavad sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust.
Õppematerjal jaguneb kuueks põhiteemaks: palve ja Piibel; usuelu alused; kristlasena kasvamine; koguduseliikmeks olemine; kristlaste ühine vastutus; hingehoiukursus «Issanda jalajälgedes». Põhiteemad omakorda koosnevad moodulitest, mida saab kombineerida ja kasutada näiteks väikerühma, leerikooli, piiblitunni jm läbiviimiseks.
«Kasvuaja» tunnid sisaldavad vaimulikku õpetust. Siin arutletakse teemade üle, suheldakse kaaslastega ja rakendatakse kuuldut praktikasse. Juhtnööre saadakse ka koduste ülesannete lahendamiseks.
Seda kogudusekooli tohib läbi viia ainult väljaõppinud juhendaja. Misjonikeskus korraldab «Kasvuaja» juhendajate õppepäevi, kuhu on oodatud kas koguduste vaimulikud või need ilmikliikmed, kes on vaimuliku hinnangul sobivad oma koguduses või piirkonnas kogudusekooli juhtima.
I õppepäev on 4. oktoobril kell 9.30–18 Nõmme Rahu kogudusemaja saalis (Võsu tn 5, Tallinn),
II õppepäev on 29. novembril kell 9.30–18 misjonikeskuses (Tehnika 115, Tallinn).
Juhendajate koolituspäevade tasu on kokku 25 eurot, mis sisaldab 2 koolituspäeva (kohvipause, lõunasööki ja õppematerjale).
Küsimused ja registreerimine koolitussekretär Merle Liblik, merleliblik@gmail.com, tel 554 5727;
www.misjonikeskus.ee. Registreerimise tähtaeg on 26. september.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)