Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Koguduseelu peegel on oma ajaleht

16.05.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

ajakirjadEELK mitmel kogudusel on oma regulaarselt ilmuv koguduseleht, kas siis elektrooniliselt või paberkandjal.

Üks esimesi ajaleheväljaandeid oli Võru Praostkonna Sõna, mis on küll 1990ndate lõpus ilmumise lõpetanud.

Alguses oli Sõna
Sõna esimene number ilmus 1. novembril 1988, veel enne Eesti Kiriku ilmuma hakkamist. Esiküljel toob lugejatele tervituse peapiiskop Kuno Pajula: „… et ka see väljaanne tooks Sulle Jumala armastuse, rahu ja rõõmusõnumi, ning kinnitaks Sind kõiges heas töös ja aitaks Sind inimeseks jääda ja kurjale vastu panna“.
Viimasel leheküljel on trükitud ära kogudusi teenivate vaimulike ja jutlustajate nimed ning aadressid. Praostkonna praost on 1988. aastal Armand Leimann (Rõuge kogudus), Kanepi kogudust teenib Raimond Peiker, Pindit ja Petserit Laine Villenthal, Põlvat Georg Lillemäe (Sõna toimetaja), Roosat Karl Karlson, Räpinat ja Mehikoormat Andres Põder, Urvastet Villu Jürjo (Sõna kaastoimetaja), Vastseliinat Jüri Vallsalu, Võrut Andres Mäevere.
Minu panus Sõna toimetamisse algas 1992. a oktoobris ja kestis 1995. a jõuludeni. Sellesse aega jäi ka esinduslik Sõna 100. number, mis ilmus praost Andres Mäevere ajal. Selles numbris on igale kogudusele pühendatud üks lehekülg. Vaatan neid lugusid ja mõtlen, kuidas on aeg muutunud veerandsajandiga ning mida on aeg teinud vaimulike ja nende peredega. Kohapeale on jäänud vaid Andres Mäevere.

Praostkonna sõnumid
Samal ajal ilmus ka teine ühest praostkonnast ülevaadet andev kord aastas ilmuv ajakiri Saarte Praostkonna Aastaraamat, mida toimetas ja koostas praost Veiko Vihuri. Peamiselt ilmus aastaraamat 2000ndatel aastatel. Kirikuloolastele on selline väljaanne hea allikas, sest lisaks aruandele tuuakse ära ka arvulised andmed praostkonna kohta. Näiteks 2007. aastal oli Saarte praostkonnas annetajaliikmeid 3179, täiskogu liikmeid 1817. Huvilised võivad EELK kodulehelt järele vaadata, millised on need numbrid 2017. aastal. Samal ajal andis kord aastas ajakirja Kodukirik välja Kuressaare Laurentiuse kogudus.
Lääne praostkonna Scripta Annalial, mis ilmub advendiajal, on pikk ajalugu. Aastaraamat on läinud aastate jooksul sisukamaks, ülevaatlikumaks ja ka värvilisemaks. Iga kogudus saab võimaluse aastaajakirjas kirjutada koguduse olulisimast sündmusest. 2017. aastal on toimetuse koosseisus Tiit Salumäe, Leevi Reinaru ja Tiina Võsu.

Koguduse oma lehed
Iga kuu esimesel kuupäeval saan minagi nagu Haapsalu Püha Johannese koguduse liikmed oma elektroonilisse postkasti Johannese Sõnumid. Koguduse veebileht on mitmekülgselt sisukas, kust ei puudu vaimulik sõnum, kuukava, aga ka olulised persoonid, kellest kogudus peab vajalikuks laiemalt teada anda. Nii on aprillikuu lehes järelehüüe koguduse liikmele Andres Ammasele ja tutvustatakse koguduse uut sekretäri Tiiu Mihelsoni.
Sama regulaarne on Tartu Pauluse koguduse elektrooniline kuukiri Pauluse Kiri, kust ka Eesti Kirik on saanud mõnegi olulise uudise. Lehte teevad õpetaja Kristjan Luhamets ja Liina Raju. Oma ajaleht on ka Tallinna Piiskoplikul Toomkogudusel ja kannab see nime Katedraali Sõnumid. Tallinna Kaarli kogudus annab kaks korda aastas välja ajakirja Sulane, mille esikaanel on alati olnud Maara Vindi joonistus. Viljandi Jaani koguduse Aja Leht on ilmunud kord kuus või paarisnumbrina. Tartu Maarja koguduse ajaleht kannab nime Ilmavalgus. Rakvere Kolmainu kogudus plaanib ka oma lehte, mis peaks ilmuma kolmainupühal.
Ülevaade ei ole täiuslik, tugineb vaid allakirjutanu meenutustele ja väljaannetele, mida on toimetusele saadetud. Soovin, et kogudused tutvustaksid oma väljaannet Eesti Kirikus, et enam inimesi saaks sellest osa.
Sirje Semm

ajalehed

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)