Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kogudused ja kohalikud omavalitsused arendavad sotsiaaltööd

16.09.2009 | | Rubriik: Kirikuelu, Ühiskond

Diakoonia ümarlaual kõneleb sotsiaalkomisjoni esimees, Peeteli koguduse õpetaja Avo Üprus. Foto: Eva Üprus

Usuteaduse Instituut ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital on ellu kutsunud projekti, millega soovitakse edendada koguduste ja kohalike omavalitsuste koostööd sotsiaalteenuste vallas.
Projekti «Diakooniavõrgustiku arendamine – algatusrühmast meeskonnani» eesmärgiks on tõsta koguduste võimekust sotsiaalteenuste osutamisel ja koostöö arendamisel. Selleks toimuvad praostkondades arenguvestlused ja intervjuud praostidega, korraldatakse ümarlaudu ja koolitusi.
 Edaspidi on plaanis rakendada tööle mittetulundusühing, kes tegeleks kogukonna vajadustega ning nõustaks valdkonnaga seotud kogudusi.
Esimesele ümarlauale 25. augustil kogunes Tallinna ja Harjumaa omavalitsuste esindajaid, vaimulikke ja diakooniatöötajaid, kokku 28 inimest, et tutvuda omavahel, diakoonia vallas tehtavaga ja sõnastada olulisemad lahendust nõudvad probleemid.
Tallinna abilinnapea Merike Martinson andis ülevaate koostöö kujunemisest kolmanda sektoriga, mille hulka kuuluvad ka kiriklikud organisatsioonid.
Ta kinnitas, et käesoleval aastal toetab linn sotsiaalteenuseid 18,6 miljoni krooniga, sealhulgas Päästearmee loodud Lootusemaja tegevust, Oleviste koguduse tööd kodutute abistamiseks, Peeteli koguduse tööd kriisilaste hoolekande korraldamisel jm.
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Kaupo Reede rääkis, millist tugitegevust võiksid kogudused sotsiaalvallas pakkuda.
EELK ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni sotsiaalkomisjoni esimees Avo Üprus andis ülevaate mittetulundusühingute rollist, koostöövõimalustest kohaliku omavalitsuse ja kodanikeühenduste vahel.
Kui seni on koostöö riigiga olnud kaootiline, siis nüüd loodetakse selle muutumist korrapäraseks. Samuti oodatakse üksteise tegevusest rohkem informatsiooni. Leiti, et kõige tulemuslikum ongi koostöö kohaliku omavalitsusega.
Järgmine ümarlaud toimub 7. oktoobril Tartus, edaspidi saadakse kokku Haapsalus ja Virumaal.

Rita Puidet

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)