Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Koguduse sünnipäeval tunnustati tublimaid

25.12.2019 | | Rubriik: Kirikuelu
Jaanis_tänumägid_8301

15. detsembril Jaani kirikus. Värsked tänumärgi omanikud on esireas (vasakult): Tiit Kaarlõp, Liina-Liis Nõmm, Erkki Juhandi, Dagmar-Eve Brinkmann ja Sigrid Särak. Tagareas: Arne Hiob, Jaanus Põder (juhatuse liige), Peeter Grossberg, Toomas Paul, Eve Kruus ja Jaan Tammsalu. Tiiu Pikkur

Kolmanda advendipüha jumalateenistusel 15. detsembril tähistati Tallinna Jaani koguduse ja kiriku 152. aastapäeva ja tunnustati tublimaid.

Kirik oli rahvast tulvil täis, kes hiljem tuli, sel oli raske istekohta leida. Armulauda jagati kolmes kohas. Jumalateenistusel teenisid õpetajad Jaan Tammsalu (pidas pihikõne), Arne Hiob, Eve Kruus, Toomas Paul (jutlustas) ja Tõnis Nõmmik. Kaasa teenisid koguduse kõik muusikakollektiivid: naiskoor (dir Aivi Otsnik), segakoor (Marelle Siitas) ja kammerkoor (Reet Lend ja Triin Lend) ning laste muusikaring (Maris Lend), organist oli Tiia Tenno.
Jaani koguduses tunnustatakse igal aastal koguduse sünnipäeval tublimaid kaelas kantava hõbedast tänuristi ja kotkamärgiga. Selle aasta esiletõstetud ja pärjatud on Erkki Juhandi, Dagmar-Eve Brinkmann, Liina-Liis Nõmm, Sigrid Särak ja Tiit Kaarlõp. Tänumärgid andsid üle koguduse õpetaja Jaan Tammsalu ja juhatuse esimees Peeter Grossberg.

Hinnatud vabatahtlikud
Erkki Juhandi on õp Tammsalu sõnul selle ajaga, mil ta on olnud Jaani kiriku galerist, viinud läbi ääretult suuri muudatusi. „Kes mäletab lõunasaali enne, võib mäletada ka seda, milline oli siis valgustus. Siis ei olnud ka käärkambri juures valgustatud vitriine. Oleme temaga kahasse neid asju ajanud ja linn on ka päris tugevalt toetanud. Jaani kiriku näitusesaal – lõunasaal ehk galerii – on saanud väga vilkalt vahetuvate kunstiteoste esitamise paigaks.
Siia kirikusse on tekkinud väga palju näitusi ja kunstnikke, väga palju uut ja ilusat. Tänurist on kummardus Erkki Juhandile, kes on teinud seda tööd vabatahtlikult – Jaani koguduses, kust ta on kunagi diakonina läinud Viimsi kogudust ja kirikut rajama. Nüüd on ta üht nurka pidi tagasi jõudnud.“
Dagmar-Eve Brinkmann lahkus Eestist 1968. aastal soomlasest abikaasa juurde, elas 47 aastat peamiselt Soomes, kuid ka Rootsis, nüüd elab viiendat aastat taas Eestis. Ta on Jaani koguduses aktiivne vabatahtlik töötegija. Õp Hiob iseloomustab Evet kui üht väga tublit inimest, kes kõiges kaasa lööb, olgu siis tegu kiriku koristamisega või kohvilaudade korraldamisega. Õpetaja sõnul on Eve ka vestlusringides agar osaleja. Eve on teinud kogudusele suuri annetusi. Aastaid võõrsil elanuna tunneb ta südamest rõõmu kodumaa kiriku töös kaasa löömisest.

Täpsus ja toimekus
Liina-Liis Nõmm on koguduse noor vabatahtlik, kellest sai pärast leerikursust viis aastat tagasi aktiivne koguduseliige. Liina-Liis jõuab kaasa lüüa mitmetes töölõikudes – küll on olnud suureks abiks sekretärile, on asendanud kirikuteenijaid, assisteerinud helitehnikut ja aidanud koguduse kodulehte uuendada. Õp Tammsalu ütleb, et vahel on Liina-Liis õhtul hilja veel kirikus ja järgmisel hommikul juba tagasi, on teinud väga erinevaid asju ja alati leidnud, et kiriku juures on väga palju teha.
Sigrid Särak on 1995. aastast laulnud koguduse kammerkooris, sellest kakskümmend aastat on ta olnud koorivanem. Ta on ka koguduse nõukogu liige ja kirjutab sageli nõukogu koosolekutel protokolle. Õp Tammsalu iseloomustab Sigridit kui väga korrektset, täpset ja abivalmis inimest. „Meie kirikus on mitmeid väga häid koorivanemaid, aga Sigrid on pikka aega olnud kammerkoori hõbevara.“
Tiit Kaarlõp on mees, keda kirikusse appi kutsuda, kui veeboiler või mõni toru katki läheb. Tiit haldab ja hooldab ka koguduse Lastekodu tänava maja. „Ta on seda teinud väga südamest,“ räägib Jaan Tammsalu. „Tihtilugu olen näinud teda seal lagesid ja seinu värvimas ruumis, millele ta on leidnud uue rentniku. Tiit ei telli kalleid firmasid selliseid asju tegema, vaid väga sageli teeb ka suured tööd ise ära. Tänu sellele on Lastekodu tänava maja haldamine olnud meie jaoks pidevalt väikeses plussis.“

Kogudus tunnustab
Tallinna Jaani kogudus annab oma tänumärki välja alates 2008. aastast. Paaril esimesel aastal oli nimekiri pikem, kuid alates 2010. aastast antakse välja kuni viis tänumärki aastas. Tänumärgiga autasustatakse ustavalt kogudust teeninud või mõnel muul moel märkimisväärselt koguduse ja kiriku heaks tegutsenud isikut.
Tänumärgi kandidaate saavad koguduse nõukogule esitada koguduse juhatus või koguduse vaimulikud üheskoos. Kuid ka kõigil koguduse liikmetel on õigus teha ettepanekuid tänumärgi kandidaatide ülesseadmiseks, seda saavad teha vähemalt kümme koguduse liiget üheskoos.
Tänumärgi saajad valib kandidaatide hulgast välja koguduse nõukogu. Autasustamine on kord aastas kolmanda advendipühapäeva jumalateenistusel, kui tähistatakse koguduse ja kiriku sünnipäeva. Sel aastal tuli koguduse nõukogul valida viis tänumärgi kavaleri kaheksa väga tubli kandidaadi hulgast.
Tiiu Pikkur

Tallinna Jaani kirik
Kirikule pandi nurgakivi 8. septembril 1862
Kirik pühitseti 17. septembril 1867
Kirik on pühendatud evangelist Johannesele
Kirik ehitati, sest Tallinna Püha Vaimu kirik jäi eesti kogudusele väikseks

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)