Esileht » Uudis » Uudised »

Koguduse kassa tühjus ei saa olla takistuseks

13.01.2021 | | Rubriik: Uudised
Laiuse kirik.Arhiiv.

Annan ülevaateTartu- ja Jõgevamaa kihelkonnakirikute korrastamisest 2020. aastal.

Käesoleva ajastu põlvkondadele pärandatud sajanditevanuste maakirikute olukord Eestis ja Tartu praostkonnas ei ole kiita. Rahvastiku vähenemine maapiirkonnas ja noorema põlvkonna suurematesse tõmbekeskustesse koondumine on mõju avaldanud ajalooliste kihelkonnakoguduste toimetulekule. 

Sellest tulenevalt on kirikuhoonete korrashoid ja vastutus ajaloopärandi säilimise eest langenud väga väikese ja enamasti eakama grupi ustavate hingede õlgadele. Isegi kui on ettevõtlikkust, jõudu ja pealehakkamist, siis takerdub ilus plaan enamasti selle taha, et koguduste kassade täituvuse tase jääb madalamaks kui elementaarse toimetuleku piir. Üldist rahanappust tööde ettevõtmisel suurendab ka kirikutel ning nende kõrvalhoonetel lasuv muinsuskaitseline piirang. 

Tartu praostkonna kihelkonnakirikutest, mis paiknevad praeguse Põhja-Tartumaa ja Jõgevamaa aladel, on mitmed väga halvas seisukorras. Kiireloomulisi parandustöid, restaureerimist, taastamist või väljavahetamist vajavad Laiuse kiriku katus, Laiuse kiriku käärkamber, Laiuse pastoraadi tehnilised süsteemid (elektrijuhtmestik, küttesüsteem, veetorustik jm), Äksi kiriku katus, Kursi kiriku põrand ja käärkamber, Kursi pastoraadi katus, Kursi pastoraadi ahjud, Maarja-Magdaleena kiriku uksed ning aknad, Avinurme pastoraadi küttesüsteem jm.

Summad, mida nimetatud objektid korrastamiseks vajavad, on suured, kuid targa korraldamise ja hea organiseerimisega on võimalik ka väiksemate vahenditega palju head ja inimesi kinnitavat korda saata.

Möödunud aastal aitasid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu- ja Jõgevamaa ringkonnast valitud rahvaesindajad Tartu praostkonna maakirikutele suunata riigieelarvelisi vahendeid ehk katuseraha 25000 €. Ettepaneku praostkonna kirikuid abistada tegid EKRE esindajad ise. 

Esialgne plaan oli anda toetus Kursi pastoraadi katuse avariitöödeks. Kursi kirikumõisa süda on vanim säilinud puit­ehitistest kahe mantelkorstnaga pastoraat Eestis. Hoone säilimine sõltub katuse väljavahetamisest. Praostkonna, koguduse ning Põltsamaa valla toel leiti võimalused lisaraha panustamiseks. 

Muinsuskaitse esindaja ei leppinud katusekatte vahetamisega, vaid nõudis täiemahulist katuse ja katusekonstruktsioonide taastamist. Selleks ettevõtmiseks jäi raha 2/3 osas puudu. Otsus tuli ümber mõelda ja raha suunati teiste objektide kordategemiseks. 

Tehtud tööd

Laiuse kirik ja kirikla: paigati kiriku katuse läbitilkuvad kohad ja vahetati pastoraadis ohtlikuks muutunud elektrijuhtmestik.

Torma kirik: restaureeriti ja remonditi kiriku vitraažaknad.

Kursi kirikla: taastati kirikumõisa serval Pedja jõge ületav jalakäijate rippsild, kaevati välja Maarja ohvriallikas ja piiritleti see maakivide ning paeplaatidega, taastati pastoraadi rõdu-veranda põrand.

Maarja-Magdaleena kirik: taastati kiriku ja kiriku torni lagunenud aknad. 

Kus on, sinna antakse juurde. EKRE suunatud toetusele andsid oma lisapanuse Põltsamaa vald, Tartu vald, Templiordu Eesti- ja Liivimaa prioraat ning Tartu praostkond.

Praostkonna koguduste nimel ütlen tänusõnad kõikidele toetajatele ja abilistele.

Ants Tooming,

Tartu praostkonna praost

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)