Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Koguduse juhtorganite valimised 2012/2013

10.10.2012 | | Rubriik: Teated

● Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 4. novembrist 2012 kuni 3. märtsini 2013.
● Praostkondade nõukogude ja EELK XXIX kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 3. märtsist 31. maini 2013.
● EELK vaimulike konverents valib EELK XXIX kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuarist 28. veebruarini 2013.
● Kirikukogu komisjonide, konsistooriumi valitavate assessorite, kantsleri, kirikukohtu ja EELK nõukogude liikmete valimised toimuvad EELK XXIX kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 26.–27. novembril 2013.

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)