Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Kogudus ulatab abikäe

15.04.2020 | | Rubriik: Ühiskond

Üle kogu Eesti pakuvad kogudused kriisiajal oma liikmetele nii ainelist abi kui hingehoidlikku tuge.

Mitmed kogudused on Facebooki vahendusel palunud tähelepanelikel kaaskodanikel teada anda, kui mõni ligimene abi vajab. Teisal helistavad diakooniatöötajad eakatele koju või levib informatsioon abipakkumise kohta koguduses suust suhu.

Teiste seas muretseb oma liikmete toimetulemise pärast Tartu Jaani kogudus. Õpetaja Triin Käpp kinnitas Eesti Kirikule, et hetkel tuuaksegi ühele riskigrupis olevale inimesele koguduse poolt vajalikud kaubad koju, et ta ei peaks nakkusohu tõttu väljas käima. Kaks peret, kus on kokku üheksa inimest, saavad aga toiduabi, sest on kriisi tõttu sissetulekust ilma jäänud.

„Kõige keerulisem on abivajajad üles leida,“ möönab Käpp. „Nende konkreetsete inimeste puhul, kes praegu abi saavad, teadsin ma ise, et seda abi on vaja. Loodan väga, et kriisi edenedes ka teised oma abivajadusest või oma kaaslaste abivajadusest märku annavad.“ Vabatahtlikke, kes oma abi pakuvad, on vaimuliku sõnul Jaani koguduses juba praegu palju.

Käed-jalad on tööd täis aga Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetajal Tiina Oolil. Muu hulgas on ta seadnud eesmärgiks helistada kõigile üle 80-aastastele koguduse liikmetele, kelle kontaktandmed on kogudusel olemas, et pärida, kuidas neil praeguses olukorras läheb. „Inimesed on väga tänulikud, lihtsalt ka selle üle, et peetakse meeles,“ kinnitab vaimulik. „Ja nad soovivad ka lihtsalt rääkida, isegi kui kõik korras on.“

Kui aga kõnelusest selgub, et on siiski mingisugust abi vaja, vahendab Ool abivajaja andmed vallavalitsusele. Too teeb koostööd suurepäraselt toimiva kohaliku vabatahtlike võrgustikuga, mille algatajaks oli kriisi alguses saarlasest UI üliõpilane Aare Rüütel.

Peale koguduse liikmete pakub Ool praegu neli korda nädalas telefonivalves olles hingelist tuge ka teistele abivajajatele. Nimelt on kokkuleppel Kuressaare haigla ja kahe kohaliku hooldekodu juhtkonnaga antud tema kontaktandmed nende asutuste personalile. Seni on vaimulik saanud mõned kõned eelkõige murelikelt lähedastelt, kelle omaksed on haiglas raskes seisundis.

Ehkki tegemist on raske ajaga, pakub see Ooli sõnul ka väga helgeid hetki. Näiteks toob ta ülikriitilises seisundis olnud haigete tervenemise: „See on üks suur rõõm, mitte ainult nende pereliikmetele, vaid kõigile nagu ühine võit.“

Rain Soosaar

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)