Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kogudus tänab ja tunnustab

16.11.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

Tartu Peetri koguduse teenetemärgi saanud Liidia Susi ja Enn Tarto koguduse aastapäeval altari ees koos koguduse õpetaja Ants Toomingaga.
Arhiiv

Eesti Kirikule teadaolevalt on EELK kogudustest Tallinna Jaani ja Rootsi-Mihkli ning Haapsalu Püha Johannese ja Tartu Peetri kogudus loonud tava tänada kirikutöösse panustajaid kauni kujundusega teenetemärgiga.

6. novembril, Gustav II Adolfi päeva puhul toimunud pidulikul kontsert-jumalateenistusel andis Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson üle koguduse teeneteristi kaitseväe orkestri dirigendile kolonelleitnant Peeter Saanile, kes sel aastal sai ka Võru linna teenetemärgi.

Muusikutele tänu
Pastor põhjendas teeneteristi üle andes, et Rootsi-Mihkli kirikut seob kaitseväe orkestriga pikaajaline hea koostöö ning selle hoidmisel on Peeter Saanil võtmeroll.
Rootsi-Mihkli teeneterist, mida antakse aastast 2008 välja koguduseeluga seotud ja seda mõjutanud inimestele, näeb kaunis välja: mustal kaarduvate harudega ladina ristil on kujutatud Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku kaitsepühakut püha Miikaeli ja ehislindi triibustik on inspireeritud Rootsi lipuvärvidest.
Uudis Läänemaalt teatab, et Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärgi pälvis tänavu Haapsalu toomkoori dirigent, muusikapedagoog ja helilooja Sirje Kaasik. Olles Haapsalu koguduse liige alates 1992. aastast, oli ta aastaid koguduse nõukogu liige. Sirje Kaasiku 60. sünnipäeva puhul toimub Haapsalu toomkirikus 24. novembril kell 16 pidulik autorikontsert. Teenetemärki antakse alates 2003. aastast üle traditsiooniliselt püha evangelisti Johannese päeval, 27. detsembril Haapsalu toomkirikus.

Tunnustati vabadusvõitlejat
Tartu Peetri kogudus andis 28. oktoobril, koguduse 149. aastapäeval koguduse teenetemärgi kauaaegsetele teenekatele koguduseliikmetele Liidia Susile ja Enn Tartole. Lisaks teenetemärgile, mille kujunduses on kasutatud koguduse sümboolikat – teenetemärgiks on hõbedast, emailglasuuriga Peetri koguduse vapikilp –, andis koguduse õpetaja praost Ants Tooming autasustatavaile üle ka auaadressi.
Auaadressis nimetatakse, mille eest kogudus soovis teenetemärki anda. Nõnda väljendatakse Liidia Susile tänu ja lugupidamist pühendumuse ning hoole eest, mida „oled üles näidanud Issanda viinamäel töötades“. Samuti soovitakse talle õnne 75. sünnipäeva puhul. Liidia on aastaid tegutsenud koguduse naisringis, kelle mureks on pidada meeles koguduse eakaid sünnipäevalapsi ning katta kirikukohvilaud pidulikumateks puhkudeks.
Enn Tartole adresseeritud auaadressis toonitatakse, et teenetemärgiga soovitakse tuntud vabadusvõitlejale avaldada tänu ja lugupidamist ustavuse ning ohvrimeelsuse eest, millega ta on vaba Eesti eest võidelnud. Samuti tänatakse pühendumuse ja hoole eest, mida Enn Tarto on üles näidanud Peetri kogudust aastaid nõukogu liikmena teenides.

Oma inimene on oluline
Ants Tooming vahendab Eesti Kirikule, et Peetri koguduse teenetemärgi väljaandmise otsus tehti juhatuse koosolekul 2012. aastal. Esimesed teenetemärgi anti välja 2013. aastal ja kokku on kuue aasta kestel antud tunnustust 20 korral. Enamasti antakse teenetemärgid üle oktoobris, Tartu Peetri koguduse asutamise aastapäeva tähistamise jumalateenistusel.
„Peamiselt on esile tõstetud koguduse töötegijaid, kirikumehi ja naisringi liikmeid. Enamasti on märgi saamine seotud ka isiku suursünnipäevaga,“ räägib Tooming, täpsustades, et lisaks koguduseliikmetele on märgi saanud head partnerid. Ja nimetab, et teenetemärgi on saanud koguduse pikaaegne sõber ja toetaja, Lüneburgi Mihkli koguduse emeriitõpetaja Wolfgang Koch, kiriku restaureerimise suurtoetaja perekond Veeber ning luterliku Peetri kooli direktor Tarvo Siilaberg.
„Teenetemärgi väljaandmise eesmärgiks seati ustavate koguduseliikmete tunnustamine ning väga silmapaistvate partnerite tänamine nende panuse eest Peetri kiriku ja koguduse edendamise heaks. Teenetemärgi kandidaadi esitajaks võib olla iga üksik koguduseliige, kuid teenetemärgi väljaandmise otsustab koguduse juhatus koguduse õpetaja ettepanekul,“ märgib Ants Tooming.
Liina Raudvassar

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks! (Ps 33:12)