Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kogudus tänab ja peab meeles

27.05.2009 | | Rubriik: Kirikuelu

«Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja!» (Ilm 2:10).
Selle üleskutse esitas meie Issand oma järgijatele, kõigile kristlastele. Meie eesõiguseks, aga ka leeritõotuses antud kohustuseks on anda oma aega ja võimeid kristliku kiriku ülesehitamiseks ning teenimiseks. Võimalusi selleks on meie kirikus palju, konkreetsem võimalus on seda teha oma kodukoguduses.
Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus on Eesti oludes keskmise suurusega maakogudus ja tänu Jumala abile ning armule oleme viimased 20 aastat võinud taas lisaks majandustegevusele arendada koguduse sisulist tööd.
Lisaks igapühapäevastele jumalateenistustele toimub aktiivne laste-, noorte-, muusika- ja diakooniatöö. Oleme Jumalale tänulikud 30 vabatahtliku abilise eest, kes on seda tööd aastaid ustavalt teha aidanud.
Oleme ikka tänanud oma kaastöölisi ja kolm aastat kasutanud võimalust tunnustada neid üldkiriklikul tasemel. Meie tänusõnad kuuluvad ka kohaliku kooli ja valla esindajatele, kes on võimaluste piires aidanud kaasa koguduse tegevuse arendamisele ja peavad oluliseks kristlike väärtuste jagamist ühiskonnas.
Tänan on lihtne sõna. Selles on tagasiside tehtule, aga sõnal on jõud. Teenigem siis oma Issandat rõõmuga!

Tiina Võsu,
Lääne-Nigula koguduse juhatuse esimees

Toimetuselt: Lääne-Nigula kogudus märkab ja tunnustab oma töötegijaid ja vabatahtlikke abilisi enam kui ükski teine EELK 165 kogudusest. Peapiiskopi tänukirja saavad seitse inimest ja EELK tunnustusmärgi üks inimene.

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)