Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Kogudus on pidevalt teel

14.08.2019 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga
noo2

Liidia ja Jaan Aruväli ei jäta kasutamata võimalust osa saada kuulutusnädalal pakutavast: uutest teadmistest, sõnakuulutusest ja muusikast.2 x Rita Puidet

Möödunud nädalal pidas Nõo kogudus taas kuulutuspäevi. Kesknädalal oli kirikus prohvetite õhtu.
Aasta oli siis 2009, kui Nõo kogudus õpetaja Mart Jaansoni eestvõttel kiriku nimipühaku märter Laurentiuse päeva tähistades esimest korda kuulutusnädalat pidas. Sestpeale on igal aastal lauritsapäeva, 10. augusti nädalal kokku saadud, et kuulata jumalasõna, piiblitarkust või kaunist muusikat.
Õpetaja Jaanson ütleb, et kuulutusnädal motiveerib ja koondab kogudust – ollakse koos ja kaetakse igal õhtul väike kohvilaud. Kogudus annab ümberkaudsetele inimestele sõnumi, et kiriku uksed on avatud ja kõik on teretulnud.

Issanda auhiilgus
Õpetaja Jaanson oli prohvetite õhtu alustuseks valinud kirjakoha Moosese 2. raamatu viimasest peatükist, kus kirjeldatakse kogudusetelgi püstitamist ja seda, kuidas Issanda auhiilgus täitis elamu. Esitatud situatsiooni selgitades sõnas õpetaja, et me peame kogu aeg teel olema ja pühakirja tundma õppima. Julgeks öelda, et see Issanda auhiilguse pilv oli sel õhtul tõesti kirikus, kui naaberkoguduse Elva õpetaja Vallo Ehasalu piiblitarkust jagas.
Ettekandja headus on ammu teada: nii tema erudee­ritus kui ka huumorimeel. Ja et Piibel võib tänapäeva jaoks väga palju öelda, selle tegi usuteaduse instituudis piibliteaduste lektorina töötav Ehasalu näitlikult selgeks – kui ettekande aluseks olnud prohvet Sakarja raamat võtab Vanas Testamendis vaid mõne lehekülje, siis prohveti sõnade kommentaariks on kirjutatud mitu paksu raamatut.
Tõsise ettekande sissejuhatuseks kõneles lektor Šveitsi teoloogist Robert Hanhartist (snd 1925), kes nii metsas jalutades kui eakana vanadekodus elades kommentaare kirjutades ülikonda kandis. Nii tähtsat tööd tehes mingi labasem riietus teadlasele ei sobinud. Kuulda sai prohvetite mõistest, ka sellest, et Sakarja kutsus inimesi kõrvaldama ebajumalad ning prohvetid, kes tol ajal templites raha eest nägemusi kuulutasid.

Vaimu läbi
Sakarja raamatust pärineb Issanda sõnum: „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi“ (Sk 4:6). Et Issanda Vaim on ka Nõo koguduse keskel, annab tunnistust seegi, et kuulutusnädalal pühakoda tühjaks ei jää. Koos pühapäevakooliõpetaja Marju Liblikuga oli Vallo Ehasalu ettekannet kuulama tulnud ka hooldekodus elav Aita, kes ütles, et osaleb hooldekodu piibliringis. Sel õhtul kuulsin korduvalt tänu- ja kiidusõnu koguduse õpetajale praost Jaansonile, kes peab piiblitundi ka lähedalasuvates külades.
Oma koha olid sel õhtul kirikupingis sisse võtnud Liidia ja Jaan Aruväli, kes kinnitasid, et võtavad kuulutusnädalast alati osa ja peavad seda koguduse tähtsündmuseks. Jaan kinnitas veel, et kõige suurema kontserdielamuse on ta saanud just Nõo kirikus. Enne õhtu algust jõudsid nad veel üle vaadata kostiks toodud Eesti Kiriku ning rõõmustada Vallo Kepi loo üle Paul Aristest ja Uku Masingust. Nad on elanud nimelt Paul Aristega ühes tänavas. Uus leht ootas neid aga alles kodus postkastis.
Tore oli kohtuda ka juba vanade tuttavatega. Pärast ettekande lõppu sättis väikese näituse Uku Masingu raamatutest ja temale pühendatud kirjutistest üles Taime Põld. Eks see jäi järgmisteks õhtuteks külastajatele uudistada. Ees oli ju veel ootamas kirikuloolase Priit Rohtmetsa loeng Eesti usuelust, 30. tegevusaastat tähistava koguduse meesansambli kontsert ja jumalateenistused.
Pärast pikka päeva sõidutas alati abivalmis õpetaja veel külalise koju ja jagas oma muljeid. Kümnendat korda toimuv kuulutusnädal oli saanud poole peale. Kui eelmisel päeval oli kontserdi andnud Karijärve keelpilliorkester, oli kirik rahvast täis olnud ja kuulajate seas oli neidki, kes pühakotta satuvad harva. Ka nemad on teel.
Rita Puidet

Pildigalerii:

noo3

Prohvetite õhtu avab palvega koguduse õpetaja Mart Jaanson.

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)