Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Kogudus austas oma liiget 95. sünnipäeval

23.03.2016 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Erna Säägi95_märts2016Pärast palmipuudepüha jumalateenistust austati Tartu Peetri kirikus koguduse kauaaegset koorijuhti ja organisti Erna Säägit (fotol) 95. sünnipäeval.

Koguduse koorilauljad seadsid kiriku värskelt remonditud fuajeesse üles pidulaua. Lauda olid palutud hällilapse sugulased, koguduse aktiiv ja koorilauljad. Sünnipäevalisi oli üle 40 inimese. Auväärset sünnipäevalast tervitasid lauluga koguduse lasteansambel ja laulukoor. Anti üle lilled, öeldi tänusõnu ja lauldi palju ühislaule.
Sünnipäevalaps pidas päevakohase kõne. Kõnes mainis ta, et samas eeskojas toimusid omal ajal kooriproovid. Ta meenutas, et erinevalt praegusest soojast kirikust oli eeskoda toona jahe. Proovides pidid lauljad olema üleriietes ning kiriku uksealune oli külma tõkestamiseks tihendatud vaibarullidega.
Meenutustega möödunud aegadest tervitasid sünnipäevalast emeriitõpetaja Kalle Mesila, koorilaulja Georg Allik jt. Pidulauda juhatas segakoori esimees Valve Liiva, kes luges ette ka saabunud õnnitlused, nende seas läkituse EELK konsistooriumilt ja peapiiskopilt.
Erna Säägit on austatud tema 90. sünnipäeval EELK Teeneteristi III järgu ordeniga. Tartu Peetri koguduse aastaraamatus 2011 on avaldatud organisti-koorijuhi Erna Säägi mälestused. Erna Säägi on sündinud 18. märtsil 1921. a. Ta juhatas Peetri koguduse koore aastatel 1971–1997 ja oli organistiks 1974–2002.
Tartu Peetri kogudus

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! (Mt 20:28)